Vi hör mycket uppskattning om förändringarna på banan efter restaureringen. Det kommer bli riktigt bra.
Men vi är också medvetna om att många ytor inte har återhämtat sig, vissa har inte hunnits med och andra har lidit av torr och varm sommar.

Här finns mer info om status på banan och planerade åtgärder.