Per har genom åren varit lojal mot klubben och ställt upp med sin kunskap och engagemang, bland annat som uppskattad fotograf vid klubbens tävlingar. Per dokumenterade även restaureringen av banan och har på flera sätt bidragit till klubbens grafiska profil. En positiv medlem som engagerat stöttar klubben.

Årets medlem 2023, vandringspriset skänkt av Stuart Lloyd från Royal & Ancient Golf Club of St Andrews
Kriterier: För att kunna utses till årets medlem ska personen vara aktiv medlem i Stockholms Golfklubb och inte under innevarande år vara medlem i styrelsen för Stockholms Golfklubb.
Till årets medlem utses den som kan anses ha gjort betydande insatser under året för Stockholms Golfklubb eller på annat sätt utmärkt sig utöver det vanliga.

Stort grattis!