Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för 2015 finns för avhämtning på kansliet.

Välkommen till vårmötet onsdagen den 23:e mars kl 19:30, vårmötesdeltagarna bjuds på förfriskningar från kl 19:00.