Med start i juli restaurerar vi Kevingebanan under 2021.
Se här hur det presenterades i Svensk Golf.

Hur har banan klarat vintern? 
Vi som jobbar på banan hoppas också vintern snart är över. Vädret har inte varit optimalt för banans övervintring. Vi har agerat storskaligt vid ett tillfälle när risk för isbildning fanns. Is kväver gräset sakta och kan orsaka svåra skador. Skottning av samtliga greener gjorde att vi fick hela ytan ren från snö, och is kunde undvikas.
Vi har dock en del svampangrepp på greener. Angreppen är ganska rejäla där de finns, men är väldigt olika i omfattning på de olika greenerna.
Datum för öppning får vi återkomma med, men att sikta på förra årets datum och tillika rekordtidiga öppning är dessvärre inget att räkna med efter vinterns förutsättningar.
Som alltid, oerhört svårt att säga så långt i förväg, det hänger väldigt mycket med väder och temperatur under våren. Vi efterfrågar värme, både dag och natt.