Efter vintern behöver banan varmare temperaturer, främst nattetid, innan vi kan öppna för spel. Vi kommer inte kunna slå förra årets rekordtidiga öppning, den 10/4. Men vi kommer att informera en vecka innan öppning. Snabbast får du info via klubbens Facebook och Instagram.

Vinterslingan är öppen!
Vi har öppnat vinterslingan med 7 hål. Hål 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15 & 18. Använd gärna slagmatta, den kan du låna och den finns i receptionen, vid 1a tee och vid 18e green. Endast öppet för medlemmar. Visa hänsyn mot varandra och banarbetare. Låt dem ha företräde. De jobbar för att öppna banan och ju färre störningsmoment desto tidigare kommer vi igång med ordinarie bana. Tack!