För att kunna blicka framåt behöver vi först ta en titt i backspegeln.

Hösten 2022

Hösten var relativt mild, vilket är en trend de senaste åren. Det är inte optimalt för god invintring, speciellt inte med tanke på gräsarten vitgröe som vi har.
Det är alltid svårt att hålla ytan torr under hösten, att göra detta under en höst som verkar bli längre gör det än mer utmanande. Vi hade hyfsat bra kontroll på mögelsvampar som trivs extra bra på hösten. Några greener fick svampangrepp; puttinggreenen vid klubbuset, puttinggreenen vid första tee och nians green är de som drabbades till en grad som påverkar spelet.

Vi fick en hel del ytor sådda under hösten, som är den mest gynnsamma tiden att så gräs. Har man vatten och resurser är bästa tid för sådd när det är som varmast, fröet gror snabbare vid höga temperaturer men utmaningen är att det efter första fuktning ska hållas fuktigt tills det vuxit till sig. Ett exempel är att vi sådde svarta tees sent i juni under 2022, dessa vattnades kort tid, cirka två minuter, varje dag, under samtliga soltimmar, med cirka en timmes intervall, det blev en snabb och bra etablering, men det krävs ännu mer tid och mer vatten. Mycket av det som såddes på övriga ytor under hösten såg också dagens ljus, främst tänker jag på den stora ytan till vänster om åttan som agerade materialupplag under restaureringsprojektet.

Första snön kom tidigt, även om hösttemperaturerna höll i sig, det var stora mängder som föll och snön var väldigt blöt och tung. Följden blev att många tallgrenar gick av, mest noterbart en stor gren på tallen vid tolvans green. Vid grenbrott av den typen är det viktigt att snygga till snitten efteråt för att minimera risken att träden angrips av infektioner av olika slag. Detta kräver trädklättrare vilka vi haft på plats för att just snygga till fula grenbrott.

Strax efter första snöfallet väntades töväder följt av kallare temperaturer. Risk för isbildning fanns i stor utsträckning varför vi, med hjälp av ideella krafter, lyckades skotta rent alla greener. Efter de något kyligare dagarna vände det dock och blev varmt igen, så all snö försvann och skottningen hade troligen inte behövts. Det var omöjligt att sia om vid skottningstillfället och inga risker ska tas. Mycket av det vi gör vintertid är förenat med risk och många svåra beslut kan behöva tas. En missad eller feltajmad skottning kan vara skillnaden på bra greener i april eller skador som hänger i i princip hela säsongen. Tidsmarginalerna kan ibland vara så små som några timmar. Vind, luftfuktighet, tjäle med en del annat spelar också in i hur snabbt smältningen faktiskt går. Det är generellt sett väldigt små marginaler.

Vinter 2022-2023

Så kom till slut vintern. Mycket snö och mycket tö, om vartannat. Det har varit små marginaler, men vi har klarat oss från isbränna (is bildas och kväver gräset). En vinter med mycket nederbörd och växlande temperaturer på var sida om nollan är suboptimalt. Här har vi haft lite tur just i år. När det har varit varmt har det varit tillräckligt varmt tillräckligt länge för att is inte ska bildas. Personalen har till stor del lyckats ta ut komptid och semesterdagar vilket har varit en bristvara senaste åren. Det är bra!

Vår 2023

I skrivande stund bjuds vi på vår, värmen har sen en dryg vecka infunnit sig. Några banor har varit öppna sen mitten på april, några sen slutet. Årsmötets direktiv i höstas var tydliga, ”gör klart efter restaureringen”. Den uteblivna värmen under tidiga våren gör att vi preparerat så långt vi kunnat, dock ligger grodden av frö något efter pga kall vår. Material är nu ute där det ska vara till nästan 100%.
Att göra detta jobb med öppen bana blir oerhört tidskrävande varför vi, för att hinna så långt som möjligt, valde att vänta med öppningen av banan något. Till detta arbete har vi, efter beslut på årsmötet, haft extern hjälp vilket avlastat mycket tid.
Vi är och måste dock vara involverade till viss grad. Mycket av läkningen av skador på banan handlar om gödsling och vattning. Utan värme kan vi dock inget göra. Planen var att få på både gödsel och vatten klart tidigare än vad som blev fallet. Av denna anledning finns mer att hämta i läkningen som inte är särskilt tidskrävande. Små sår finns fortfarande på vissa delar av fairways där bevattning lagts. Planen här var att vertikalskärning, gödsling och vattning skulle få ihop dessa sår utan några större övriga insatser. Men återigen, värme över tid har saknats.

Vertikalskärning av fairway

En vertikalskärning av fairway är ett normalt våringrepp. Vertikalskärningen sprider frö, får ner luft i ytan samt skär bort torrt gräs som annars hämmar etableringen av nytt gräs.
Detta ingrepp är något vi tror på väldigt mycket för att få ihop de mindre skavanker som finns kvar efter restaureringsprojektet, främst när det gäller bevattningen. Nu är vertikalskärningen gjord och nu när värmen kommit blir det även viktigt att få nederbörd i lämpliga mängder.

Dressning

Dressning av golfytor är vitalt på många sätt för en långsiktigt hållbar skötsel. Under den här våren och säsongen ska vi ut med en hel del sand på främst fairways och greenområden. Målet är att jämna ut små mindre sättningar efter bevattningsinstallationen. Detta är planerat men kräver lite tillväxt i gräset så det växer igenom sanden hyfsat snabbt. För tillväxt krävs värme, vilket vi haft en dryg vecka. Detta är ganska tidskrävande, för samtliga fairways och greenområden går det åt cirka 30 arbetstimmar (fördelat på två man) om banan är stängd, beroende på speltryck etc kan det handla om det dubbla med öppen bana. Således hade vi gärna mottagit lite vårvärme och kunnat göra detta innan öppning.

Skyltning

Under vintern och våren har vi tagit fram ett skyltkoncept för banan. Diskret men tydligt. Kevingebanan sticker ut mot andra banor framförallt ur en aspekt, ytan den ligger på. Det är trångt. Väldigt trångt. Flera banor har stora skyltar med hålskisser, papperskorgar, bänkar mm. Vi tycker inte att det passar här. Det skulle bli på tok för iögonfallande. Rentav vara i vägen på många sätt. Nya skyltar har producerats och är snart ute på alla tees, fem olika på de flesta hål. Dessa hålinformationsskyltar fyller också kravet och behovet av mätpunkt på varje tee. Kombinerad nytta således.

Planen framåt

Mycket återstår att göra. Vi är inne i skedet ”finetuning” dock. Vi kommer aktivt jobba för att femmans green, som under 2022 inte mådde speciellt bra, ska få en klart starkare säsong. Nu är även den greenen öppen, men kräver extra omsorg. Många nya ytor har under våren klippts upp efter den konceptuella planen. Det är främst foregreens och fairways där nya klipplinjer äntligen kunnat implementerats. Det är små detaljer som göra stora avtryck.

Gemensamma krafter

För att få ihop allt och få banan i bra skick behöver vi alla kratta bunkrar ordentligt efter oss – med två händer, fram och tillbaka – samt undvika att gå i nysådda områden. Där kan ni som medlemmar verkligen  göra skillnad och hjälpa.
Förväntningarna på säsongen är stora och vår förhoppning är att så tidigt som möjligt ha banan i gott skick. Med hopp om en bra sommar önskar jag er välkomna ut på banan.
/Andreas Wahlberg
Banchef