Juniorträningen på Stockholms Golfklubb

Juniorträningen på Stockholms Golfklubb med namnet Farmen har funnits sedan mitten av 1980-talet.
Den har från första början varit öppen för golfintresserade juniorer, oberoende av om de varit medlemmar i Stockholms Golfklubb eller inte. Vid starten fanns det varken grönt kort, exakt hcp eller golf-id och begreppet brevlådeklubbar var alldeles nytt.

För att vi 35 år senare skall hänga med i konkurrensen med andra klubbar och sporter vill vi att alla som är med och tränar i Farmen skall känna en bättre tillhörighet till Stockholms Golfklubb. Golf är ju en sport liksom fotboll, gymnastik, hockey, konståkning, innebandy och den som tränar och tävlar i dessa andra sporter är ju självklart också medlem i den klubben/föreningen som de representerar. Golfen är ju som vi vet litet annorlunda där en del klubbar, som vi, har en kö för att bli medlem.

Tack vare det nyligen fattade beslutet på årsmötet kommer nu alla som tränar i Farmen automatiskt att få ett tidsbegränsat medlemskap i Stockholms Golfklubb.
Detta medlemskap endast är giltigt ett år i taget och förlängs endast när ny avgift erläggs för Farmen. Vi kommer inte att öka antalet deltagare i Farmen vilket innebär att den nya medlemskategorin Farmen-medlemmar INTE kommer att öka nyttjandegraden av våra träningsområden samt banan.

Ekonomiskt blir det även vettigare att klubben får bidrag för dessa medlemmars aktiviteter i klubben. Samtidigt behöver ett antal Farmen-deltagare inte betala för medlemskap i en annan golfklubb för att därmed få ett aktivt golf-id.

Gustaf Bratt
Ordförande i Juniorkommittén