Onsdag 25/11 genomfördes klubbens första helt digitala årsmöte.

Det funkade riktigt bra. 109 personer loggade in och några valde att inte följa hela mötet. Några följde mötet tillsammans.

  • Ordförande Bengt Franzon kunde öppna mötet med den positiva nyheten att vi har ett nytt arrendeavtal klart med kommunen.
  • Formellt godkändes detta av medlemmarna under årsmötet. Bokslutet för 2019 godkändes, liksom budgeten för 2021. Allt utskickat inför mötet.
  • De fem propositioner som presenterades av styrelsen röstades alla igenom med överväldigande majoritet.
  • Det nya arrendeavtalet gäller 15 kommande år, dvs t o m 2035. Vi betalar ett skäligt arrende, tar ansvar för säkerheten och låter liksom tidigare allmänheten ha företräde till banan 15/11-15/3.
  • SGK samarbetar nära med kommunen på flera punkter, bland annat dagvattenhantering och den nyöppnade hundrastgården på hål 4-7.
  • Vi får mycket uppskattning för vår öppna juniorverksamhet Farmen. Våra tävlingar och aktiviteter, golfens nytta socialt och i friskvårdssyfte är andra delar som uppskattas mycket av kommunen.
  • Många medlemmar har uttryckt sin uppskattning över mötets genomförande. Både tekniskt och innehållsmässigt.
  • Vi ser att många uppskattar att kunna följa digitalt, utan att behöva samlas.