Andra veckan i december kommer vi att skicka ut fakturorna för medlemskapet. Vi kommer att skicka dessa via mail och därför är det viktigt att man har rätt mailadress registrerad i GIT. Vid ändring kontakta kansli@stockholmsgolfklubb.se . Fundera även på om vi har rätt mailadress till alla i din familj.