På måndag är det planerat för dressning av samtliga fairways på Kevinge.

Detta är en del i vår kort- samt långsiktiga skötselplan. Med fairwaydress höjs kvalitén framförallt på lång sikt och man kan se fram emot hårdare, jämnare och vattentåligare fairways. Dessutom kommer på lång sikt även de maskhål som till stor del förstör höstarna att också minska. Hur långt fram i tiden är omöjligt att säga. Men det står klart att kvalitén på våra fairways ökat sen vi började dressa igen.