Vi har genomfört ett mycket stor restaurering som vi kommer ha glädje av under lång tid framöver.
Bilder och bakgrund till restaureringen hittar du här.

Några aktuella frågor och svar:

Varför öppnar vi så sent?
Vintern har satt käppar i hjulet. Även banor som inte bytt bevattning är i många fall sena. Nu spelar vi på 9 av hålen. Fredag 10/6 öppnar ytterligare 5 hål, då spelar vi på 14 hål. Senast på midsommarafton 24/6 öppnar vi även hål 4-7 och spelar då på 18 hål.

Varför är vi inte helt klara?
Mycket grävarbete för bevattningen skulle ha gjorts innan jul och tidig vår. Tjälen har hindrat.

Kunde vi gjort annorlunda?
Att göra bunkrarna först och bevattningen ett annat år hade inte varit möjligt (eller åtminstone riktigt dåligt) eftersom nya bunkrar och kringområden inte hade fått vatten som hållit dem vid liv.
Vi hade kunnat dela upp hela projektet på två år, med följd att det under ännu längre tid inte varit helt klart.

Var vi för optimistiska?
Bunkrar och greener är klara enligt plan. Greenerna har klarat vintern mycket bra jämfört med flera andra banor i vår närhet.
Vintern sinkade dock bevattningen. Ordentligt. Det har försenat skötsel av andra delar av banan.

Har vi haft otur?
Ja, vintern var tuffare än vi räknade med. I övrigt är vi på spåret i det mesta.
I detta gigantiska projekt har vi stött på överraskningar. Delar som gått både bättre och sämre än väntat.

Har vi haft tur?
Här måste vi alla poängtera den oerhörda ”vinst” som ligger i att vi fullföljde hela restaureringen innan plastpriserna skenade fullständigt, innan kriget i Ukraina, innan alla priser och leveranstider inom bygg skenade respektive kollapsade. Drivmedel till grävmaskinerna kostar betydligt mer nu som vi alla förstår. Många byggprojekt i golfsverige har ställts in eller lagts på is denna vår. Leverantörer backar från offerter och annat som ställer till problem.

Vad är nu i fokus på banan?
Vi har fram tills nu prioriterat att kunna öppna för spel framför att få allt i bästa skick. Därav dagens områden med oklippta delar kring bunkrar mm. Nu ska det städas och vi går över till reguljär banskötsel. Greenerna ska vässas och gräset ska klippas runt alla bunkrar och andra kringområden. Steg för steg framåt.

När är banan i bra skick?
Med rätt väder och förutsättningar kommer banan i början av juli ha bra spelbart skick. Men vi kommer behöva göra insatser löpande under de kommande åren för att nå dit vi önskar. #Vision2032.

Vad händer på Royal Dublin?
Vi har varit i kontakt med representanter för den klassiska Harry Coltbanan som var klar i hans regi 1919. De ska nu renovera sina 97 bunkrar och var nyfikna på vårt projekt. De var imponerade över vårt samarbete med banarkitekt, byggare och egen klubbens egen banpersonal, vilket stärkt kompetensen internt enormt.

Royal Dublin hoppas kunna byta sin bevattningen ett par år efter att bunkrarna byggts om. Men de inser fördelen i vårt val att göra allt i samma veva. Att ”riva av det stora plåstret vid ett tillfälle”.
De är dessutom förfärade över vad som hänt med priserna på allt nu under våren. De förstod verkligen värdet av vårt samarbete med Toro och Ahlsell.

För övrigt var de imponerade av vår process med medlemsförankring, bilder, möten, filmer etc. De ville verkligen ha denna input innan deras eget medlemsmöte i juli. Deras material med Colts principer, bilder från förr och från nu, och skisser på kommande hål var mycket lika våra i sitt upplägg. Vi har båda jobbat med några av de bästa arkitekterna i branschen. Vi med Christian Lundin, utbildad på Irland. De har valt annan partner, men också en bra rackare.