Vi vet att många av er är intresserade av banskötsel och att hjälpa till på banan. Skulle du vilja “praktisera en dag” på banan är du välkommen med din intresseanmälan till banan@stockholmsgolfklubb.se. Gammal som ung spelar ingen roll. Allt hänger på typen och mängden arbete vi har att erbjuda.

Sedan våren 2016 är det Head Greenkeeper Andreas Wahlberg som är ansvarig för skötseln på banan. Med sina medarbetare strävar Andreas alltid efter att Kevingebanan ska nå sin fulla potential och kvalitetsmässigt möta de högt ställda krav dagens golfare ställer.

Banan ska tilltala såväl den duktige som medelgolfaren. Vi lägger också stor vikt vid att bibehålla en god standard över en lång period varför vi inte förbiser nödvändiga skötselåtgärder. Dessa ingrepp har senaste åren blivit förfinade och utvecklats så att de inte ska störa spelet allt för mycket.

Banans skötselmässiga mål är att hålla toppklass i Stockholm både på kort och lång sikt.

kratta

På grund av att Stockholm vuxit sig allt större och då också närmre banan har vi på Kevingebanan tidsrestriktioner när vi får jobba. Detta gör att vi särskiljer oss från många andra banor i världen och tvingas börja senare. Till följd av detta måste vi jobba mycket bland golfare och här ställs andra krav på både oss anställda och er spelare. Banarbetare har alltid företräde och kommunikation samt förståelse är a och o. För att underlätta för samtliga inblandade är banan på måndagar fram till 12 samt onsdagar och fredagar mellan 7:30 och 8:30 stängd för banvård. Här ges vi tid att utföra många större arbetsuppgifter och reguljär klippning utan att störas eller störa.

Här nedan följer en kortare redogörelse för de större ingrepp som görs på banan och varför man gör dom. Utöver detta rekommenderar vi er att följa oss på Twitter för senaste nytt och ta del av vad som händer på banan samt varför vi gör vissa åtgärder vid specifika tidpunkter.

Dressning:

Gamla gräsrester bildar vid förmultnande något som kallas för filt alternativt thatch. Detta ger en närings- och vattenhållande förmåga som gör ytan blöt och svampig. För att blanda ut detta materialet och få en hård och ärlig yta lägger man på sand. Detta är en del i en långsiktig skötsel som i snitt görs ungefär var 14:e dag under spelsäsong.

greenkeeping02

Luftning:

Det finns många olika sorters luftning där vi tänkte redogöra för tre. Till att börja med har vi luftning med solida pipor alternativt stick, denna luftning handlar främst om att få bukt med kompaktering i ytan. Trafik både från golfare och maskiner gör att ytan blir så pass kompakt att gräset kan ta skada. Denna luftning påverkar inte spelet nämnvärt. Därefter har vi hålpipning, den handlar om att lyfta bort material för att ersätta med annat, i greeners fall, bort med filt/thatch och ersätta med sand. Kort kan man säga att det är en sorts hård dressning, för även om man sköter dressningen så bildas filt/thatch. Till sist har vi djupluftning även kallad Verti Drain, det är precis vad det låter som, en vertiakl dränering. Denna luftning görs oftast på hösten och går verkligen på djupet, cirka 30cm. Den bryter upp marken ordentligt och lyfter hela ytan upp till 2-3cm. Detta är för att ordentligt motverka kompaktering. Tjäle är även det en sorts luftning som vi inte styr över, den jobbar likt Verti Drain och ger goda förutsättningar för gräs att växa när värmen väl kommer. Luftningar handlar mycket om att främja rotutveckling som ger ett gräs som tål torka bättre. Det finns även förhållanden mellan jord, vatten och luft i marken som man försöker uppnå för att få ett så välmående gräs som möjligt.

Skötselschema:

Maj Juni Juli Aug Sept Okt
Vertikalskärning Krysspinnar
Vattenluftning
Stickluftning
Vattenluftning
Stickluftning
Vattenluftning
Hålpipning Verti Drain

Detta är ett ungefärligt schema som beror väldigt mycket på väder, vind och banans kvalité. Det är också långt ifrån garanterat att alla insatser kommer genomföras.