Banmaterial för vinterslingan kommer att plockas in.
Golfspel är förbjudet därefter.
Golfträning är tillåtet, men endast om man har full uppsikt och allmänhetens företräde i åtanke.

Allmänheten har under alla omständigheter företräde 16/11-15/3.