Fr o m 13 mars har klubben beslutat att stänga gymmet som en förebyggande åtgärd tillsvidare.