Handicap är en av golfens viktigaste delar, som skapar förutsättningar få idrotter kan matcha. Trovärdigheten är därför väldigt viktig och något vi tar på största allvar.
Övergången till världshandicapsystemet har dock varit mer tekniskt utmanande än vad man kunde förutse och den senaste tiden har de haft återkommande tekniska problem. För många golfare har systemet fungerat bra med korrekta beräkningar, men för vissa har felkalkyleringar uppstått.
Därför kraftsamlar de för att golfens viktiga handicapsystem ska fungera, så att det ger korrekta förutsättningar för spel. Då vi delar tekniklösning för världshandicapsystemet med flera andra länder behöver nuvarande situation åtgärdas på flera håll.
Fredag 17 april, klockan 15.00 stängs därför möjligheten att registrera handicapresultat i Min Golf och GIT Online. Systemet kommer att öppnas igen under torsdagen den 23 april. Ronder som spelas under tiden kan registreras när systemet öppnar igen.
Alla tillgängliga resurser kommer att läggas på att åtgärda dessa problem så fort som möjligt och beklagar det strul detta medfört och innebär under kommande vecka.