Hett, vett och etikett

Det är en tung säsong. Värmen kräver inte bara extrainsatser på banan. Den visar tydligt att uppgraderingen av bevattningssystemet måste fortskrida. Den tär även på oss i personalen. Fysiskt arbete, minst åtta timmar om dagen plus helgarbete i denna värme tar ut sin rätt.

Vad beträffar banans kvalité känns det ändå under kontroll. Det finns så otroligt mycket saker man vill göra där ute. Men var sak har sin tid och ni kan lita på att det finns en diger lista med förbättringsåtgärder. Sen vet jag inte om ni kan, men ni bör också lita på att listans innehåll hamnar i rätt prioriteringsordning.

Kommunikation är a och o – men hur?

Den här lägesrapporten kommer handla mycket om inställningen och tyckandet kring banan och dess potential. Till att börja med vill vi klargöra att ni är drygt 800 medlemmar. Med nästan 800 olika syn på vad som är viktigt. Det enda alla har gemensamt är att spelytorna ska vara bra. Men vad är bra? Vissa föredrar 8 på stimpen och vissa 11. Vissa vill att det ska vara knallgrönt överallt och vissa tycker att greenernas ärlighet är viktigare. Dessutom vill vi alla att helheten ska vara bra. Att tillgodose alla olika förslag och önskemål är omöjligt. Men ni ska veta att vi verkligen försöker. Det är långt ifrån ovanligt att en spelare kommer in och menar att greenerna är för snabba. Bollen efter kan tycka att de är för långsamma. Olika spelkategorier, olika tycke och smak.

Det enda vi begär är att man gentemot varandra som medlemmar och gentemot oss som jobbar på banan behandlar dessa olika synsätt och prioriteringar med respekt och förståelse. Ingen har rätt. Ingen har fel. Alla har dock rätt till sin åsikt. Retoriken är också något vi alla kan jobba med. Hur vill vi få fram våra tankar och idéer? Frågar vi hur den större planen ser ut? Vad kostar det? Hur mycket tid måste läggas ned? Eller utgår vi ifrån att allt bara kan lösas för att just jag tycker att det är viktigt? Tyvärr är det ofta det senare och vi skulle vilja be att istället för att ”när f*n ska ni fixa…” eller ”varför gör ni inte bara…” så kan saker och ting tas upp genom dialog. Att maila in sina åsikter är det absolut bästa sättet att få svar. banan@stockholmsgolfklubb.se är adressen ni skickar till.

Hur kan jag som medlem göra banan bättre?

Vidare på samma ämne. Vad kan ni alla göra för att banan ska bli bättre? Det finns tre grundläggande och väldigt lätta sätt. Laga nedslagsmärken korrekt. Lägg tillbaka torv ordentligt. Kratta bunkrar så att slutresultatet är så att ni själva skulle vilja ligga där. Inte lika grundläggande saker för att höja banan är; ställa frågor, visa intresse och ha en dialog. Sista delen vi tar upp här är, att när man tar upp saker man vill förbättra, nämn gärna nåt specifikt som inte behöver förbättras. Vi är alla en del i en förening. Inte ett vinstdrivande företag. En förening. Förena. Tillsammans. Vi.

Chrysantemumbålen – en av årets höjdpunkter

Vi har precis avslutat en av årets höjdpunkter för oss som jobbar på banan. Chrysantemumbålen. Vi kan inte säga mycket annat än att tävlingen genomfördes med väldigt goda vitsord. I år tog vi tillfället i akt att genomföra en enkät bland spelarna efter varv ett. En enkel men talande enkät. Resultat redovisar vi här nedan i en något nedkortad form.

Med en rejäl majoritet fick tees betyget ”mycket bra”, 4 av 5 på betygsskalan. Detsamma gäller för fairways, där fanns dock en märkbar del som tyckte att dom bara var ”bra”, 3 av 5 och några bättre än ”mycket bra” 5 av 5. Greenerna hade övervägande röster på 4 av 5 respektive 5 av 5. Det var dock också den yta som fick flest underkända betyg, 2 av 69 röster. Bunkrar hade klar majoritet på ”mycket bra”, 4 av 5 samt ”bra” 3 av 5. Om ni vill ta del av vår kompletta sammanställning kan ni maila Andreas på banan@stockholmsgolfklubb.se.

Del två av denna text kommer upp om några dagar.

Andreas banchef Stockholms Golfklubb