Spaning från Chrystantemum

En spaning som vi nämnt på Twitter är att det mellan varven på Chrysantemum fanns exakt noll nedslagsmärken att laga för oss som jobbar på banan. Att jämföra med minst fem nedslagsmärken per green på söndags- och måndagsmorgonen. Vi är tämligen övertygade om att Chrysantemumspelarna träffar fler greener än gemene sällskapsgolfare. Vi förstår också att elitspelarnas bollar oftare ligger i närheten av nedslagsmärket. Det spelar dock ingen roll. Vi måste alla bli bättre på att laga nedslag och ta hand om vår bana i allmänhet.

Tänk utanför boxen – människor som vistas utanför banan kan också skadas

Vi måste hjälpa varandra att se till att säkerheten efterlevs av spelare på banan. Vi måste hjälpa varandra att säga till. Om en teekon eller papperskorg är i vägen när vi ska slå, då flyttar vi antingen på teekonen eller bollen. Det är vår klubb och våra saker. Är det den minsta fara att slå för att vi är där och jobbar eller någon spelare är i närheten från ett annat hål. Då slår man bara inte. Det räcker inte att tro, eller tänka att ”jag hamnar nog inte där”. I dessa fall ska det alltid vara 100 % säkert att slå. Detta gäller även personer utanför banan. Föreligger den minsta risk, då får man vänta, eller på ett trevligt sätt söka kontakt.

En bana mitt i stan – att jobba bland pågående spel

Vi som jobbar på banan är till stor del vana vid att jobba bland folk och spel sedan lång tid tillbaka. Vi vet var ni är. Ibland står vi inför valet att en spelare måste vänta 2-4 minuter mot att vi kan korta ner pågående arbetsmoment med 30 minuter. Det är så arbetet ser ut på Kevinge. Kevingebanan är unik på många sätt, för vår del gäller det framförallt att vi inte får börja så tidigt på morgonen och, i kombination med det, har en gedigen tradition av morgonspel. 6 av 7 dagar i veckan jobbar vi bland pågående spel. Det är både farligt och tidskrävande. Men med förståelse och respekt kan det bli mindre farligt och tidskrävande. Gemensamt måste vi hjälpas åt att göra allt bättre. Vi väljer nu att citera en vän och medlem. ”Istället för att gå in i klubbhuset och säga att det är skräpigt utanför. Plocka upp skräpet och bidra till en bättre klubb och positivare stämning.”

Sist ut i denna, återigen, långa lägesrapport kommer vi länka till en video framtagen av USGA (USA:s greenkeeperförbund). Titta gärna på den, även om du anser att du inte behöver.

Laga nedslag:
Tänk på att inte lyfta upp nedslaget. Flytta istället material från sidorna inåt.
https://www.youtube.com/watch?v=SJ6CegCUPfw&t=0s&index=4&list=PLnU5qUEfww3cOAU8iTQTUpF5S4UqhXJka

Uppslagen torv:
Lägg tillbaka torven och trampa till ordentligt. Slå gärna till kanterna med baksidan på klubban för att få den att fästa ordentligt.

Bunkrar:
Använd båda händerna. Kratta både framåt och bakåt för att undvika att sand flyttas. Se till att ytan är jämn och i ett skick du själv kan tänka dig att finna din boll i.

Nu siktar vi uppåt och framåt – Tillsammans – För en bättre klubb och bana

Följ oss gärna på Twitter