Sedan ett par år finns det två Hjärtstartare på klubben. En i receptionen och en på spelartoaletten vid 8ans tee.
Nu i april fick ett 10-tal anställda på klubben en halvdags utbildning för att fräscha upp kunskaperna i hjärt- och lungräddning. Vår hjärtstartare har tidigare räddat liv. Behövs det ska ni veta att vi har utrustning på plats.