Höstmöteshandlingar skickades ut per mail den 18 november till samtliga medlemmar. Handlingarna finns även att hämta på kansliet.

Höstmötet äger rum onsdagen den 26 november kl 19:30, från kl 19:00 bjuds det på förfriskningar.