Vår mångårige medlem och hedersledamot Karl-Erik Mattsson har gått bort och Stockholms Golfklubb har blivit en profil fattigare. Karl-Erik var medlem i 68 år och hans ideella arbete för Stockholms Golfklubb under alla år är oomtvistat, klubbens bästa låg honom varmt om hjärtat och genom åren har han också varit en aktiv styrelseledamot och tillika under en period också ansvarig för Kevingebanan. Som nytillträdd Klubbchef för snart 7 år sedan var min kontakt med Karl-Erik ovärderlig, han var en levande uppslagsbok och kunde vår historia utan och innan, var det något man undrade över var det bara att fråga Karl-Erik. Det har blivit många givande samtal under de här sista åren och vi är många som kommer sakna honom på klubben. Karl-Erik blev 90 år.

Bert Johansson

Klubbchef