Vi vill berätta om kommande insatser.
Återställandet tar mer tid än vi hoppats på och räknat med. Våren kom sent, var kall och övergick nästan direkt i torka.

För att snabba på processen har vi med start denna vecka extra sommarpersonal på ingång. Delvis yngre sommarjobbare, men även rutinerade banarbetare som varit med oss tidigare. Totalt rör det sig om 4-6 personer. Dessa insatser ryms inom sedan tidigare årsmöte godkänd budget.

Det gör att vi kan lägga mer tid och resurser på trimning kring tees och andra områden, bunkerkrattning och inte minst bevattning, som delvis måste göras manuellt.
För att kraftsamla kring den mest utsatta delen av banan har styrelsen beslutat att vi med start på måndag 12/6 stänger av området kring 7e tee för spel. Under maximalt 2 veckor kommer hål 7 att spelas som ett par 3, men en tillfällig tee som gör hålet ca 120 meter.

Med den insatsen kommer området till vänster om 6ans green och framför 7ans tee att kunna beredas effektivt med förstärkt sådd och manuell bevattning. Det är en mycket stor skillnad i effektivitet att kunna arbeta på en yta som denna utan spel. Vi har ett nytt utmärkt bevattningssystem, men det når inte överallt, t ex framför 7ans tee. Det är inte ett problem annat än vid nysådd. Därav behövs manuell vattning på många sådder.

Under den tiden kommer vi kunna genomföra de mindre tävlingar som är planerade, men eftersom banan då är förkortad blir resultaten inte handicapgrundande.
Styrelsens bedömning är att nackdelen med något kortad bana ger stora vinster för både golfspel och det visuella intrycket.

Vi hoppas på er förståelse och uppskattar ert tålamod.

Kan inte låta bli att nämna att det både vår andra banor behöver som mest nu är ett rejält regn.