Kylan har dragit in över Stockholm och med det kommer frosten. Som vanligt får man ej beträda frostiga greener, detta gäller även övningsgreener.

Under helgen kommer banan att vara stängd fram till 10:00 om inte annat anges av greenkeeper på plats. Detta kan innebära tidigare, senare eller ingen öppning. Information kommer att finnas på första tee samt delges muntligt av greenkeeper.

Möjlighet till vinterslinga kommer att finnas. Vänligen ta kontakt med greenkeeper under helgen för mer information.

Vi kommer med ojämna mellanrum besöka klubbhuset under helgen för kontakt.