Valnämnden ber Dig som medlem i SGK att komma med förslag avseende kandidater för val till SGK:s styrelse och revisorsfunktion vid kommande höstmöte i november.
En styrelseledamot och revisorssuppleanten har frånsagt sig möjligheten till omval. Således är behovet av nyval följande:
1 styrelseledamot, mandattid 2 år (avsedd som ordf. i klubbkommittén)
1 revisorssuppleant, mandattid 1 år
Förslagen skall vara valnämnden tillhanda senast 8 oktober, det går bra att maila till arlestedt@gmail.com
Valnämnden förutsätter att föreslagen kandidat är vidtalad och har accepterat sin kandidatur.
Valnämndens förslag till styrelseledamöter och revisorer redovisas i bilaga till kallelsen till höstmötet.
Övriga som föreslagits och kandiderar redovisas samtidigt.