Denna vecka har vi som målsättning att göra en rejäl insats på tees. Det som står på schemat är stödsådd, gödsling, dressning, lagning och vertikalskärning. Detta innebär att det kommer vara fortsatt spel från matta på korthålen och vi gör detta för att få tees som reparerar sig samt har en bra yta. Vi har små tees med mycket spel vilket är en ekvation som inte alltid går ihop. Slitaget är stort och vi har alltid som målsättning att spela så mycket som möjligt från gräs. Vi är medvetna om att vissa mattor inte riktigt håller den standard vi eller ni önskar, detta finns med på agendan att åtgärda.

I övrigt har vi nu fått tillskott på personalfronten, sen tidigare har Julia och Kim dragit igång och två välbekanta ansikten i form av Frida och Nils har nu anslutit. Detta kommer innebära att vi får mer tid att lägga på främst kringområden såsom just mattor, vägar etc.