En lång och fuktig höst (verkar vara det nya normala) ställer dock till arbetet med att hålla greenerna friska och starka inför vintern. Frostnätterna låter vänta på sig (tidigare normalt i oktober, nu först sen november) vilket också missgynnar gräsets invintringsprocess.
Så tidigt som vecka 47 föll stora mängder blötsnö över banan vilket resulterat i att många tallgrenar har gått av. Vi är väldigt nöjda med att vi lyckats få på växtskydd inför vintern innan denna snö föll, då läge att få på efter inte funnits.
Vi får många frågor om vilken typ av vinter vi önskar, vad är en bra vinter?
Med växtskydd på är snö på otjälad mark ok. Optimalt är dock snö på tjälad mark, vilket vi har nu. Det som kan bli problem med snö på tjälad mark är om temperaturen blir växlande. Snösmältning blir till vatten, som på tjälad mark endast kan rinna av greenerna via ytan. Frusen mark släpper inte igenom vatten neråt. Med stora mängder vatten på greenytan och ett temperaturomslag till frysgrader innebär isbildning. Is kväver gräset som kan ”hålla andan” i ungefär en månad, däromkring börjar skador uppstå, så kallad isbränna.
Tyvärr säger prognosen att det är vad som väntar oss veckan innan jul. Därför kanske vi kommer be er kära medlemmar om hjälp att skotta av vissa greener och greenytor, som det ser ut nu, främst på tisdag och onsdag. Om ni är intresserade av att hjälpa till att skotta kan ni kontakta banchef Andreas Wahlberg på banan@stockholmsgolfklubb.se.
Håll annars utkik i våra sociala medier om och när hjälp behövs.

Andreas Wahlberg
Head Greenkeeper Stockholms Golfklubb
Telefon: 0762-732447

Om ni är intresserade av att hjälpa till att skotta kan ni kontakta Andreas Wahlberg på banan@stockholmsgolfklubb.se.
Anmäl dig gärna också här till KevingeReserven, om du vill hjälpa till nu eller vid kommande tillfällen.
Håll annars utkik i våra sociala medier om och när hjälp behövs.