Träning för junior

Stockholms Golfklubb bedriver junior träningsverksamhet i Danderyd. På Kevinge Strand, precis bakom Mörby Centrum vid mycket fint läge med bästa utsikten över Edsviken ligger vår golfanläggning. SGK består av Minifarmen (6-8 år) och Farmen (9-21 år). Inom Farmen delas man in i träningsgrupper beroende på ålder och spelskicklighet. Under säsong bedrivs träningsverksamheten på SGK. Under vintern flyttar vi träningen till Ullna Indoor i Åkersberga.

Läs mer om Farmen här.

 

För de killar och tjejer som vill satsa lite extra ordnar vi också tillhörande fys- och rörlighetsträning. Under året erbjuder vi också möjlighet att följa med på träningsläger. SGK erbjuder en mycket bra träningsanläggning med drivingrange (Laken), puttinggreener, övningsbunkrar och närspelsområde. Anläggningens tillgänglighet skapar också stor möjlighet till egen spontanträning med golfkompisar.

Utbildningsplan, Värdegrund, Mål & Vision

MINIFARMEN – 7-9 ÅR

• Rätt anpassad utrustning
Tänk på klubbans längd, vikt och grepp storlek. Att ha en utrustning som passar barnets förutsättningar är viktig för utvecklingen. Tränaren hjälper självklart till med tips och råd om utrustning. I minifarmen behöver man en putter, wedge och en järn 7:a eller järn 9:a. I uppstarten kommer det finnas klubbor att låna. I träningen använder vi bl.a. SGF:s Golfkulutrustning.

• Skapa golfintresse
Golf är ett tekniskt svårt spel. Därför är lek och glädje viktigt för fortsatt lust till inlärning. All träning sker i grupp där man kan hitta nya kompisar och tillsammans ha roligt med golfen. Vi vill få ut knatten på banan så fort det bara går. På bana kan vi skapa en förståelse för spelet golf. En ren bollträff är det som mest skapar motivation till fortsatt lärande.

• Vägen till HCP
Vi vill få ut knatten på banan så fort det går. Steg 1, Banträning på bana söndag eftermiddag. Steg 2 är att bli diplomerad, (godkänd för spel). Därefter följer spel på söndagar, (Juniorernas Söndags tävling). Vi spelar 9 hål med fadder och lär oss föra scorekort. Detta leder förhoppningsvis till officiellt HCP.

• Rörelse- och motorikövningar
Den motoriska inlärningen är som störst mellan 7 och 12 års ålder. Därför blandas svingträning med diverse fysiska övningar och lekar. Vi tränar balans, koordination samt rörlighet och reaktion.

• Grepp, Uppställning, Sikte (G.U.S) Nivå 1
Förkortning för golfens grunder. Ju tidigare vi kan etablera bra grunder desto bättre förutsättningar skapar vi för fortsatt utveckling. Att ha rätt anpassad utrustning är viktig för att kunna skapa just bra grunder. Detta gäller såväl full sving som närspel.

• Svingträning
Vi fokuserar på tempo och rytm med bibehållen balans. Detta görs främst genom tillämpning av dynamiska övningar.

• Chip & putt
Vi lär oss grunder för rullchip samt puttning med axelpendel som motor.

FARMEN YNGRE JUNIOR 10-12 ÅR

• Anpassad utrustning
Viktigt att utrustningen inte begränsar möjligheten till utveckling. För utom längd, lie och grepptjocklek så tittar vi även på skaftets flex samt loft. Tränare och golfshop hjälper gärna till med utprovning.

• Vägen till HCP
Vi vill få ut junioren på banan så fort det går. Steg 1, Banträning på bana söndag eftermiddag. Steg 2 är att bli diplomerad, (godkänd för spel). Därefter följer spel på söndagar, (Juniorernas Söndags tävling). Vi spelar 9 hål med fadder och lär oss föra scorekort. Detta leder förhoppningsvis till officiellt HCP (grönt kort).

• Skapa spelförståelse
Hur är en bana uppsatt? Vilka hinder finns? Vi tittar på en golfbana och dess uppbyggnad. Vi lär oss vett & etikett samt lättare regel kunskaper.

• Börja tävla
Vi tittar på rutiner inför tävling såsom tider, utrustning och uppvärmning. Vi utökar regelkunskapen samt hur man för en score. Målet är att man skall känna sig trygg inför en tävlingssituation.

• Rörelse & motorikövningar
Fortsatt utveckling av motorik och rörelse. Nu med mer fysiskt fokus.

• Grepp, Uppställning, Sikte Nivå 2
Fortsatt arbete med koll och rutiner av grepp, uppställning och sikte. Mer kopplat till starten av svingen än tidigare.

• Sving/Teknik träning
Fördjupning av teknik. Take-away, svingplan, och sekvens. Fortfarande med dynamiska övningar som grund. Vi jobbar mycket med bollstart och målövningar som är mätbara.

• Närspel Nivå 1
Vi utökar slagrepertoaren. Lobbslaget, bunker och chip med loftad klubba. Mätbara bollstart och målövningar ligger även här som grund i träningen.

FARMEN JUNIOR 13-16 ÅR

• Anpassad utrustning
Viktigt att utrustningen inte begränsar möjligheten till utveckling. För utom längd, lie och grepptjocklek så tittar vi även på skaftets flex samt klubbans loft. Tränare och golfshop hjälper gärna till med utprovning.

• Spelstrategi
Vi lär oss mer om en golfbanas anatomi. Hur skall vi spela den på bästa sätt utifrån vår egen nivå och förutsättningar i en tävlingssituation.

• Fysträning
Individuella fystränings upplägg, framtaget av professionell tränare. Fortsatt träning i grupp men även träning individuellt.

• Bollflykt och målträning
Har vi med oss bra grunder från tidigare kan vi nu jobba med bollflykt. Vi tittar på svingspår, bladposition, infallsvinkel, spinn och utgångsvinkel. Tränare och hjälpmedel såsom Flightscope och videoanalys skall göra det möjligt för spelaren att träna på egen hand. Här erbjuds även tillfällen för individuella lektioner i vissa grupper.

• Närspel nivå 2
Fortsatt arbete med bollstart och måltträning. Längd och spinn kontroll blir av större betydelse för utökad slagrepertoar.

FARMEN ÄLDRE JUNIOR 17 – 21 ÅR

• Svingträning
För de som kommit sent in i golfen eller trappat ner sin satsning, erbjuder vi träning med social golf som fokus. Vi tränar sving och spel med dynamiska övningar.

• Spelförståelse
Vi lär oss vett & etikett, regler samt förståelse för handicap och olika spelformer.

• Grepp, Uppställning, Sikte
Självklart etablerar vi bra grunder för att underlätta inlärning. En enkel sving som kan ge många roliga timmar på banor världen över.

• Närspel
Bra grunder för enkelt och snabbt spel.

ELITJUNIOR 15 – 21 ÅR

• Tävlingsfokus
All träning är nu relaterat till att prestera på tävling. Oavsett vad vid tränar, (fys, teknik, närspel) så är det med tävling och resultat i fokus. Vi måste även behålla glädjen i det vi gör för för fortsatt motivation. Gruppträning finns självklart med för att skapa laganda och inspiration.

• Fysträning
Vid det här laget skall fysträningen vara en självklar del av ens golf. Den är nu mer anpassad efter individens behov. Styrka, rörlighet, koordination och kondition är av stor vikt för att kunna nå sin fulla potential.

• Mental träning
Här skapas tillfällen vid behov för mental träning, både i grupp och individuellt. Resan hit har präglats av ett gediget arbete. Det skall ge känslan av att individen äger processen och känner sig trygg med sig själv och sin golf.

• Bollflykt-bollstart-teknik
Spelaren skall nu äga sin sving och träning. Mer individuell tid med tränare. Vi fortsätter med bollflykts träning kopplat till tekniken.

• Närspel nivå 3
Vi ökar dosen av närspels träning. Allt ifrån wedge träning till putt. Tekniken och rutinerna kring träning skall vara etablerad. Fokuset på träningen är spel och mål anpassad.

VÄRDEGRUNDERNA FÖR STOCKHOLMS GOLFKLUBBS JUNIORVERKSAMHET

GGlädje
Att spela golf inom SGK är roligt!
I minifarmen och farmens träningsverksamhet är det viktigaste att ha roligt, känna gemenskap och trygghet.
Träningsverksamheten leds av utbildade tränare och golfpros.
Det krävs att man är koncentrerad men man ska också ha mycket roligt med sina golfkompisar.
Klubbens tränare och golfpros förmedlar glädjen och bygger gemenskap.
OOpen
Open for everyone! Klubbens träningsverksamhet är öppen alla, medlem eller inte, i SGK är alla lika välkomna.
Som aktiv inom SGK träningsverksamhet erbjuds bästa förutsättningar för att utvecklas inom golfen.
Som aktiv inom SGK träningsverksamhet ges unika förutsättningar att komma ut och spela på banan. I Farmen finns en ordnad struktur för provspel, diplomering, söndagstävling och fadderrundor, allt för att på ett naturlig och okomplicerat sätt leda de aktivas golf ut på banan.
Nybörjare eller elit, här erbjuds du bästa golfträning mycket och länge.
LLaganda
SGK träningsverksamhet bygger på glädje, gemenskap och golf.
SGK träningsgrupper fungerar som ett lag där vi gemensamt åker och representerar SGK på tävlingar, och bor tillsammans under träningsläger och tävlingar.
Vi är engagerade i träningsgrupperna och samverkar med tränarna för att bygga lagkänsla.
Äldre SGK juniorer hjälper yngre SGK juniorer och mer erfarna tränare hjälper och stöttar yngre tränare.
FFarmen
SGK Träningsverksamhet för juniorer heter Farmen. Minifarmen för de yngre och Farmen för äldre juniorer.
SGK Farmen tränare har engagemang i SGK och ett stort engagemang att lära barn och ungdomar att spela golf.
Som aktiv inom SGK Farmen erbjuds sommar och vinterträningar. Provspelning följd av diplomering som ger unik möjlighet att komma ut på banan på junior söndagstävling eller fadderrunda.
Alla aktiviteter inom SGK farmen genomförs med stor omtanke. Alla som kommer till SGK Farmen ska känna sig välkomna.
AAnsvar
Som aktiv inom SGK träningsverksamhet har man ansvar för att göra sitt bästa, vara väl förberedd, rätt klädd, lyssna på sina tränare och ledare samt visa bästa kompisanda och god sportanda.
SGK tränare är medvetna om sitt ansvar att bedriva träningsverksamheten på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt
Tränare, ledare och äldre juniorer är viktiga förebilder under träningar, vid gemenskap vid klubbhuset och vid spel på banan.
Alla inom SGK träningsverksamhet representerar SGK på ett positivt sätt vid och utanför klubben.

FÖRÄLDRARROLLEN

Var positiv. Tyck att barnen är duktiga. Kom ihåg att SGK tränare och golfpros är de som vet vad era barn kan göra bättre, det är tränarens roll!

Som förälder uppmuntra gärna till spontanträning, spel på banan och gemenskap.

Ingen lär sig spela golf på en vecka, som förälder kan ni ge förutsättningar för kontinuitet som ger möjligheten att utvecklas som golfare. Genom övning och erfarenhet upptäcker man tjusningen med golf.

Farmen ger bästa förutsättningar för juniorer att komma ut på banan genom provspel, diplomering, fadder-rundor och söndagstävlingar. Kom ihåg som förälder att inte ta över eller tala om hur man skall göra det är tränarnas roll. Påminn gärna era barn vad tränare och äldre juniorer har utbildat i, istället för att gå in och berätta hur det ska göras.

Genom att anmäla ert barn till SGK träningsverksamhet så tar tränare och ledare ansvar för att säkra att ert barn tillhör rätt träningsgrupp för att få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas inom golfen.

MÅL & VISION FÖR SGK’S JUNIORVERKSAMHET

Syfte med Farmen-verksamheten
Attrahera bredd såväl som talang till Farmen för att och säkerställa långsiktig medlemsrekrytering och utveckla spelare till elitnivå.

Vision för SGK’s juniorverksamhet
Vi skall vara bland landets 5 högst rankade juniorklubbar över tid. Under varje spelår skall vi ha minst 25 spelare som tar poäng på Golfförbundets Juniorranking.

Mål för Farmen
• Få Farmarna att tycka golf är en rolig idrott
• 160-200 Farmare & Minifarmare
• Minst 30% andel flickor i Farmen
• Ha ett stort antal tävlande på Skandia Tour
• Få juniorerna att känna gemenskap med kompisar och övriga medlemmar och skapa en naturlig samlingsplats på klubben
• Öka kunskapen om vikten av god fysik och rätt kostintag för att uppnå goda resultat.