Det är vi som är Juniorkommittén på Stockholms Golfklubb

Vi har alla lite olika roller inom Juniorkommittén och bidrar alla med lite olika bakgrund och kompetens. Tillsammans tror vi att kan erbjuda en bred bakgrund som borgar för att Stockholms Golfklubbs juniorer skall nå framgång.

Du får givetvis ringa oss, men på kontorstid kan det ofta vara svårt att nå oss då vi alla arbetar med annat vid sidan av. Det bästa sättet är därför att höra av dig till:
kansli@stockholmsgolfklubb.se. Märk ditt mejl JK och ämne. Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Läs mer om stöd för elitsatsande ungdomar här.
Läs mer under Utbildning på golf.se > Skola och golf.

Juniorkommittén

Lars Hedén, ordförande – 073-349 62 29

Jonas Yngfalk – 070-600 46 00

Carl Gemzell – 072-173 12 46

Tobias Hornberger – 070-848 13 85

Ulrika Henningsson – 072-204 57 27

Henrik Persson – 073-326 32 62