Stipendier, skola och stöd för elitsatsande juniorer

Golf och skola

Kombination av golf och studier är en möjlighet för den satsande juniorspelaren. Med stipendier, skola och stöd i ryggen så erbjuds skolungdomar möjlighet att satsa på golfen.

Riksidrottsgolfgymnasium erbjuder elitsatsande spelare studier kombinerad med golfträning på två orter i Sverige, Uppsala och Helsingborg. Om du önskar hitta ett närliggande gymnasium som har elitsatsning i golf i kombination med studier kan du genom SGDF (Stockholms Golf Distriktsförbund) finna ett NIU-certifierat gymnasium. Universitetsstudier i USA är en utmanande och kul väg att gå. Golfträning erbjuds även i Sverige på universitetsnivå.

Mer att läsa om detta finner du på vår sida Elitverksamhet.
Läs mer under Utbildning på golf.se. > Skola och golf.

Sonny Bruces golfstipendium för juniorer

Sonny Bruce var en stor vän av juniorverksamheten och testamenterade år 2003 medel för juniorstipendium till juniorverksamheten på Stockholms Golfklubb. Stipendiet är till för att stödja duktiga SGK juniorer som vill satsa på sin golf. Stipendiet skall bidra med medel för träning och tävling på elitnivå.
Vid beslut om utdelning av stipendier tas följande kriterier i beaktning:

• Stipendiaten skall vara junior och medlem i Stockholms Golfklubb samt vara verksam i Stockholms Golfklubbs juniorverksamhet.

• Stipendiaten skall golfmässigt hålla en hög nivå för sin ålder och helhjärtat satsa på att vidareutveckla sin golf.

• Stipendiet skall användas till ändamål som främjar stipendiatens golfmässiga utveckling och som ligger utanför juniorkommitténs normala aktivitet. Exempel på aktiviteter som stipendiaten kan åberopa i sin ansökan är träningsläger som ligger utanför SGK: s organisation, internationell junior- eller senior- elittävling, tourkval.

• En enskild stipendiat kan maximalt tilldelas 50 % av det tillgängliga stipendiebeloppet för ett visst år.

• Samma person kan tilldelas stipendiet flera gånger. Dock skall påpekas att det totala belopp som en individ tidigare erhållit ur fonden beaktas vid beslut och att möjligheterna att erhålla ytterligare stipendium minskar med storleken på det tidigare erhållna beloppet.

Ansökan skall vara SGK:s kansli tillhanda senast 1 mars. Stipendiet delas ut i två klasser; upp t o m 16 år och 17-21 år.

Käthe och Axel Fahlesons stipendiefond för juniorer

1968 skänkte makarna Käthe och Axel Fahlesson medel för en stipendiefond till juniorer. Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av stipendiet, såväl manliga som kvinnliga juniorer inom Stockholms Golfklubb, bidra till antingen juniorernas utbildning vid läroanstalt, institut eller kurser inom Sverige eller förkovran i engelska språket genom undervisning och språkövning i Storbritannien.

Ansökan skall vara SGK:s kansli tillhanda senast 1 mars.

Collegespelare
  • Sebastian Olrog – Eastern Illinois University
  • Alice Sundberg – Campbell University
  • Filip Wetterqvist – Old Dominion University
  • Viktor Ölund – Coastal Carolina University
  • Jakob Henriksson – Old Dominion University
  • Ludvig Eriksson – Ole Miss University
Stöd