Vi kan sköta våra arbetsuppgifter på distans och väljer tills vidare att inte vara på plats på kansliet.
Du är välkommen att kontakta oss på 08 544 907 10 eller kansli@stockholmsgolfklubb.se .
Välkommen!

Shopen har inte heller reguljära öppettider nu. Du når Johan Orrgård via info.golfskraddarna@gmail.com eller 070-496 33 61.