Kevingebanan 2020

Vi har haft mer spel än någonsin årets första veckor. Verkligen roligt – men också en påfrestning för själva banan. Den har dock klarat sig bra trots högt speltryck och avsaknaden av värme. Fairwaygödsel är nu applicerat och bör inom kort kicka igång ytorna fint.
Det som tar mest stryk i dagsläget är tees och bunkrar, utan krattor är bunkerskötseln något som tar mer tid än normalt. Tees återetableras inte i det kalla vädret, därför har vi valt att under vissa perioder använda mattor på korthålen.

På min hemmaklubb…
… går vi alltid i och ur en bunker där kanten är som lägst.
… snyggar vi alltid till i bunkern efter oss på bästa sätt.
… lagar vi alltid minst två nedslagsmärken per green.
… lägger vi alltid tillbaka uppslagen torv.