SGK’s historia

Stockholms Golfklubb bildades redan 1904, för övrigt samma år som Svenska Golfförbundet. Klubben är Skandinaviens tredje äldsta Golfklubb med Köpenhamns Golfklubb grundad 1898 och Göteborgs Golfklubb grundad 1902 som äldre syskon i den Skandinaviska golffamiljen.

Initiativtagare till bildandet av klubben var bl.a. Edvard Sager som byggt en privat bana redan på 1880-talet på Ryfors i Västergötland. Bland entusiasterna fanns också Kronprins Gustav Adolf, senare kung Gustav VI Adolf, som var klubbens ordförande under 10 år. Hans son, Prins Bertil, var under hela sitt liv en av klubbens flitiga spelare.

Stockholms Golfklubb började tidigt med att arrangera mästerskapstävlingar och redan på 10- och 20-talen avhölls såväl internationella som svenska mästerskap med framgång för spelare från klubben. Stockholms Golfklubb har alltsedan dess fostrat många duktiga spelare och arrangerat många mästerskap. Bland de senare mästerskapsarrangemangen kan nämnas EM Girls 2000 och Match-SM 2005.

Kevingebanan

Kevingebanan är klubbens femte hemvist och den 5:e 18 hålsbanan som byggdes i Sverige. Stockholms Golfklubb anlade Sveriges första 18 hålsbana 1926-27 på Sticklinge där Lidingö Golfklubb idag har sin verksamhet.  Stockholms Golfklubb valde att lämna Lidingö bl.a. på grund av osäkerhet i markfrågorna och stålskaftens inträde 1929, som gjorde att Lidingöbanan bedömdes bli för kort. Från Kevinge gård förvärvades, 1930, 60 ha mark med ekonomibyggnader. I den gamla ladugården byggdes och inreddes det som fortfarande är vårt vackra klubbhus. För förvärvet och byggnationen bildades ett aktiebolag där klubben ägde endast en del av aktierna. De övriga aktieägarna var i hög grad engagerade i klubben. Likheter med våra dagars finansiering av golfprojekt är uppenbara.

Det förvärvade området var mycket vackert och stor möda lades på att utveckla en bana av yppersta slag. Inte mindre än ett 10-tal förslag hann tas fram och förkastas innan man slutligen enades. Bakom designen av det förslag som kom att byggas stod den berömda arkitektfirman H.Colt, C.H.Alison och J.S.F. Morrison. Det finns drag av Harry Colts berömda design av Swinley Forrest utanför London i Kevingebanan. Säkerligen påverkades designen även av Stockholms golfklubbs starke man genom flera decennier, Rafael Sundblom. De brittiska dragen i banan är fortfarande mycket tydliga i framförallt greenområden och i placering och utformning av bunkrar. Av de ursprungliga bunkrarna, som varit  många fler, har en del lagts igen och nya tillkommit. Spelet på Kevingebanan präglas i hög grad av strategi i varje slag och planering av nästa.

Vid invigningen den 7 oktober 1932 låg 1:a  utslaget på nuvarande 18:e green och del av nuvarande 17:e green var 1:a green. 2:a hålet spelades strax ovanför muren nedanför 17:e (1:a) green till nuvarande 16:e. Denna sträckning ändrades efter några år och banans sträckning var ända fram till 60-talet den som finns målad på väggen i klubbhusets lobby. Vid den senaste omläggningen 2007 återlades gamla 1:a tee och hålet spelas nu som nr 17. 18:e hålet spelas numera från platsen där 2:a tee ursprungligen låg. Greenen ligger kvar på samma plats nedanför klubbhuset men är nyanlagd och omdesignad.

H6407 Bobby Locke 1953

Samhället runt Kevingebanan

Samhällets framväxt har genom åren satt sina spår hos Stockholms Golfklubb och Kevingebanan. På 50-talet byggdes Mörby backe, Kopparhusen och Kevingeringen på mark som ingick i klubbens ursprungliga köp från Kevinge gård. Utvecklingen av Mörby cent-rum likaså. Den stora förändringen skedde dock i mitten på 60-talet när kommunen, i samband med högertrafikomläggningen, behövde mark för att ordna trafiksituationen runt nämnda Mörby Centrum. Då försvann gamla 6:e, 7:e och delar av de 8:e hålen. Detta ledde till en omfattande byggnation och då tillkom nuvarande 9:e, 10:e och 11:e hålen. Det 8:e fick ny tee och 13:e en ny green. Kevinge anlade då också Sveriges första automatbevattning. Arbetet leddes av Nils Sköld som var klubbens banchef under många år. Han var tillika designer och ledare av nästan alla de banprojekt som kom fram under 60- och 70-talen. Han genomförde mer än 70 projekt. Hans lärjunge var den numera inte okände banarkitekten Peter Nordwall, som under mer än trettio år var medlem i Stockholms Golfklubb och engagerad i styrelse och bankommitté.

Gustaf-Adolf-Caddie-ret

Bana med brittisk prägel

Vid skapandet av de nya hålen lyckades man framförallt att bevara den gamla brittiska prägeln på 9:an, 10:an och 11:an. Det som särskilt präglar Kevingebanan är, förutom den brittiska bakgrunden, variationen av hål. Det som de flesta minns mest är de sex korthålen som av många betraktas som de bästa i Sverige. De 3:e och 15:e hålen, par 4, är i minst samma klass. De sistnämndas greenområden är av yppersta märke. Tyvärr inskränktes området ytterligare i början på 90-talet då 5:e hålet byggdes om till ett kort par 4-hål. Vi hoppas att det var sista gången vi behöver göra ingrepp i detta golf- och kulturhistoriska markområde.

Kevingebanan är numera inte så lång, men ändå är inte banrekordet på nuvarande sträckning mer än 6 under par. Den gamla sträckningen hade ett banrekord på 9 under par.

För att leva upp till kraven på en fullödig golfbana räcker inte lay-out. Kevingebanan har gjort sig känd även för sin höga kvalitet.

Skötsel och tillsyn av banan har präglats av mycket frivilligengagemang och engagerad personal. Vår första greenkeeper blev George Maywood som var med och byggde banan och blev så förtjust att han stannade kvar i klubbens tjänst till 1938. Klubben har alltid varit långt framme i maskinsammanhang och hade som exempel Sveriges första trippel-klippare i början på 70-talet. Våra engagerade  medarbetare och långsiktiga skötselplaner har utvecklat skötseln ytterligare vilket borgar för fortsatt hög kvalitet på vår bana och bevarandet av kulturarvet.

Välkommen ut på klassisk golfmark, tänk på att spela förståndigt.
Lars Tengstrand

Berömda spelare som gästat Stockholms Golfklubb genom åren

Henry Cotton, vinnare av British Open 1934, 1937, 1948
Gene Zarazen, vinnare av British Open 1932, US Masters 1935, US Open 1932, US PGA 1922, 1923, 1933
Sam Snead, vinnare av British Open 1946, US Masters 1949, 1954, US PGA 1942, 1949, 1951
Bobby Locke, vinnare av British Open 1949, 1950, 1952, 1957
Peter Thomson, vinnare av British Open 1954, 1955, 1956, 1958, 1965
Arnold Palmer, vinnare av British Open 1961, 1962, US Masters 1958, 1960, 1962, 1964, US Open 1960
Severiano Ballesteros, vinnare av British Open 1979, 1984, 1988, US Masters 1980, 1983
Bob Toski, vinnare fem gånger på US PGA Tour, världsberömd instruktör
Jarmo Sandelin, vinnare 6 gånger på European Tour, Ryder Cup 1999, ständig medlem i Stockholms Golfklubb

 

Mer om klubbens historia kan du läsa om här.