Kort information från banan

Andreas banchef Stockholms GolfklubbSedan våren 2016 är det Head Greenkeeper Andreas Wahlberg som är ansvarig för skötseln, ”greenkeeping”, på banan. Med sina medarbetare strävar Andreas alltid efter att Kevingebanan ska nå sin fulla potential och kvalitetsmässigt möta de högt ställda krav dagens golfare ställer.

Banan ska tilltala såväl den duktige som medelgolfaren. Vi lägger också stor vikt vid greenkeeping, att bibehålla en god standard över en lång period, varför vi inte förbiser nödvändiga skötselåtgärder. Dessa ingrepp har senaste åren blivit förfinade och utvecklats så att de inte ska störa spelet allt för mycket.

Banans skötselmässiga mål är att hålla toppklass i Stockholm både på kort och lång sikt.

Utöver detta rekommenderar vi er att följa oss på Twitter för senaste nytt och ta del av vad som händer på banan samt varför vi gör vissa åtgärder vid specifika tidpunkter.

Till vår Banguide.

Speciellt att jobba med Greenkeeping på Kevingebanan

På grund av att Stockholm vuxit sig allt större och då också närmre banan har vi på Kevingebanan tidsrestriktioner när vi får jobba. Detta gör att vi särskiljer oss från många andra banor i världen och tvingas börja senare. Till följd av detta måste vi jobba mycket bland golfare och här ställs andra krav på både oss anställda och er spelare. Banarbetare har alltid företräde och kommunikation samt förståelse är a och o. För att underlätta för samtliga inblandade är banan på måndagar fram till 12 samt onsdagar och fredagar mellan 6:30 och 7:30 stängd för banvård. Här ges vi tid att utföra många större arbetsuppgifter och reguljär klippning utan att störas eller störa.