Lokala regler Stockholms Golfklubb

LOKALA REGLER 2023 FÖR STOCKHOLMS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i receptionen i klubbhuset.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

1. Out-of-bounds (OoB) (Regel 18.2)

a. Gränsen för OoB definieras av staket, murar eller vita pinnar.
b. Den med staket inhägnade gångvägen vid hål 3, 4, 7 och 8 är OoB. En boll som passerar denna gångväg på hål 3, 7 eller 8 och hamnar i vila på annan del av banan är OoB.

2. Pliktområden (Regel 17)

a. Den inhägnade dammen vid hål 3 och 10 är ett rött pliktområde.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a. Träd identifierade med stödpinne eller orange markering. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller område för hans avsedda sving måste spelaren ta lättnad utan plikt enligt R 16.1f

4. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a. Mark under arbete (MUA)
  1. MUA inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
  2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till blottade stenar, djupa fåror genom sanden är MUA.
  3. Vit spraylinje eller blå pinnar runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Områden definierade med blå-vita pinnar är MUA varifrån spel är förbjudet.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
b. Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
    oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
5. Fastställa när och var spelare får öva

a. Övningsspel är tillåtet på och nära intill putting-green framför klubbhuset, putting-green med tillhörande bunker vid Tee 1 samt nära intill övningsgreen vid kiosken hål 9.

Stockholms Golfklubbs logga
Stockholms Golfförbunds logga

Godkända 2023-04-12 SGDF / Regelkommittén