Klubben bildades 1904 och är Sveriges näst äldsta golfklubb. Vi har spelat på Kevingebanan strax norr om Stockholm sedan 1932. Initialt influerad av den brittiska golftraditionen har vi under åren skapat svensk golftradition. Med honnörsorden Tradition och Förnyelse har vi utvecklats till en golfklubb som kännetecknas av hög standard på bana och klubbhus, god tillgänglighet för medlemmar och gäster och ett aktivt klubbliv som i allt utgår från golfens grundläggande idéer och regler.


Personal

Kansli: Gitte Tärnström
kansli@stockholmsgolfklubb.se
08-544 907 17
Ekonomi: Eva Kållberg
ekonomi@stockholmsgolfklubb.se
08-544 907 16
Klubbchef: Bert Johansson
klubbchef@stockholmsgolfklubb.se
08-544 907 13
Head Greenkeeper: Andreas Wahlberg
banan@stockholmsgolfklubb.se
076-273 24 47


Styrelsen i Stockholms Golfklubb 2017

Ordförande: Ann Durlow
ann@durlow.com

Vice Ordförande: Dan Rydberg
dan.rydberg@live.se

Sekreterare: Cecilia Engström
cissi.engstrom@telia.com

Skattmästare: Lena Böös
lena.boos@input-consulting.se

Utöver dessa poster har även samtliga kommittéordförande en plats i Styrelsen.

Bankommittén
Ordförande: Per Jacobson
per.jacobson@icloud.com
Bankommitténs vision är att Kevingebanan skall vara en av landets mest uppskattade och välskötta banor. Målet är att medlemmar och gäster skall spela på en bana av hög kvalité från första maj till sista oktober.

Fastighetskommittén
Ordförande: Dan Rydberg
dan.rydberg@live.se

Fastighetskommitténs målsättning är att säkerställa att standarden på SGK:s fastigheter bibehåller hög nivå genom fortlöpande underhåll. Vidare utföra renoveringar enligt medlemmarnas och hyresgästernas önskemål.

Tävlingskommittén
Ordförande: Bertil Rosvall
bertil.rosvall@ericsson.com

Tävlingskommittén har två målsättningar; att vi har rätt “rätt handicap” och att vi har ett bra tävlingsutbud. Genom att stimulera alla medlemmar att registrera sällskapsronder och att delta i tävlingar som gör att så många som möjligt har ”rätt handicap”. Vi mäter detta genom att se hur många som har ETH (exakt tävlings handicap). Vi har ökat andelen från 18 % (2011) till 29 % (2012) och målet är nu satt till 35 % av klubbens medlemmar. Dessutom arbetar vi för ett större deltagande i tävlingar. Att vi har ett tävlingsutbud som lockar många spelare, både i partävlingar och individuella tävlingar, både lottade och “fria” tävlingar. Vi mäter antal startande i tävlingarna och agerar utifrån detta hur tävlingen skall se ut framöver för att utveckla och förnya vårt tävlingsutbud.

Elitkommittén
Ordförande: Adam Thelander
adam@thelander.se

Stockholms Golfklubbs elitverksamhet har som ambition att både herr och damlag representeras i elitserien.

Juniorkommittén
Ordförande: Gustaf Bratt
g.bratt@me.com

Juniorverksamhetens vision är att vara en av landets högst rankande juniorklubbar över tid. Syftet med
verksamheten är att attrahera och utveckla tävlings- såväl som breddinriktade golfjuniorer och att säkerställa en långsiktig medlemsrekrytering i klubbens anda.

Damkommittén
Ordförande: Susanne von Garrelts
susanne.vongarrelts@gmail.com

Damkommittén vill inspirera klubbens damer till att bli bättre golfare och att spela mer golf genom att arragera trevliga tävlingar, sällskapsrondor och träning i olika former. För oss handlar golf om tävling och utmaning, men också som en social aktivitet som sprider glädje och bidrar till god hälsa.

Klubbkommittén
Ordförande: Carolina Gyllencreutz
carolina.sgk@gmail.com

Klubbkommittén verkar för att skapa en trygg tillvaro och stark gemenskap på klubben.  Vår vision är att golfklubben ska vara en plats där alla medlemmar; juniorer, seniorer, vardagsmedlemmar, elit, personal och gäster ska känna sig hemma. Att ha en golfbana där aktiviteten är hög i kombination med ett levande klubbhus är något vi tycker är väldigt viktigt.

Seniorkommittén
Ordförande: Anders Lindeen
anders.lindeen@telia.com

Seniorkommittén arbetar för herrseniorer 55+. Vi erbjuder trivsam tävlingsgolf, träningsmöjligheter och social gemenskap.


Stockholms Golfklubbs stadgar


Valnämnd 2017

 

Carl-Axel Arlestedt Ordförande arlestedt@gmail.com 070-768 2063
Jonas Widegren ledamot jonas@jonaswidegren.se
Fredrik Söderhielm ledamot fredrik@sflab.se
Suzanne Richter ledamot suzanne@lukasco.se 070-888 0107
Barbro Köhler ledamot barbro.kohler@comhem.se 070-266 2299

 

Arbetet i Stockholms Golfklubb bedrivs i stor utsträckning av ideell kommittéverksamhet. Vi är stolta och tacksamma för det ideella engagemanget som finns inom klubben.

Är du intresserad av att hjälpa till får du gärna höra av dig till kansli@stockholmsgolfklubb.se


Grafisk Guide

Här finns klubbens klubbmärken (logotype) för nedladdning.

Grafisk guide SGK version 1

SGK Logo PMS-1

SGK Logo svart-vit

SGK Logo CMYK-1

SGK Namn under