En lång säsong med väldigt mycket sol börjar lida mot sitt slut. Tack alla för konstruktiv kritik och motiverande tillrop. Det är vad som för banan framåt.

Måndag 24:e oktober planerar vi att börja djuplufta greenerna (Verti Drain). Det är ett väldigt viktigt ingrepp som fungerar ungefär som en tjällossning. Dessvärre påverkar det spelet rejält och det kan under början på veckan förekomma spel mot provisoriska greener på vissa hål. På grund av ny bansträckning denna vinter kan det även krävas att man hoppar över något hål när Verti Drain utförs. Tack för er förståelse och insikt i vikten av detta ingrepp.

Som nämnts ovan testar vi i år en ny sträckning för vintergolfen. Hålen som gäller är 1-2, 9-13, 15 och 18. Detta för att undvika att klippa upp greener i ruffar som ger skador in på våren och även håller relativt låg kvalité. Det kommer alltså finnas 9 hål till förfogande. Detta frigör skötselutrymme för oss som jobbar med banan och vi kommer kunna öppna upp för allmänheten något tidigare på hål 4-7.

stockoverhost

Övriga höstarbeten är minimerade tack vare om- och tillbyggnad av verkstadslokalerna. Vår målsättning är att hinna lägga modern bevattning runt green 11 och även bygga ett ”provisoriskt” grästee på hål 12. Detta grästee kommer tjäna främst vår och höst och ge bättre teeyta på ordinarie tee. Platsen för teet är där mattan för gul låg tidigare. Vi kommer även göra en översikt av bunkrar och vägar för att tillgodose era förväntningar på dessa områden.

Till sist vill vi tacka er som dök upp på höstminglet och ställde intressanta och relevanta frågor. Diskussion och konversation i den typen av forum tror vi mycket på och vi hoppas att ni uppskattade våra ansträngningar att visa upp lite av de verktyg vi jobbar med. Kunskap är makt och vi hoppas att ni som dök upp känner er berikade på just kunskap och fått mer insikt i hur vi arbetar med banan.