Vi närmar oss golfsäsong även fast vädret är minst sagt nyckfullt och växlar en del.

Prognosen för banan är god och övervintringen har, trots en på pappret väldigt dålig vinter, varit bra.

För tillfället är det mycket städning på banan, grenar, löv med mera som ska plockas upp. Vi har även påbörjat en genomgång av samtliga 93 bunkrar på banan.

Planen närmsta tiden är att ge greenerna lite omvårdnad i form av klippning, gödning följt av vertikalskärning och dressning.

Tees är tanken att vertikalskära och stödså par 3-hålen, laga samtliga tees följt av dressning och gödsling.

Fairway ska vertikalskäras och blåsas rena från gräset från nämnda vertikalskärning. Eventuellt sker dressning av fairways i samband med detta. Beroende på om vi har tid för dressning sker klippning före eller efter vertikalskärningen. Inom överskådlig framtid läggs en gödselgiva även här.

Utöver detta är det en hel del banmateriel som ska ut.

Nyheter under 2017:
Vi kommer dra igång svart tee (forward tee) i full skala. Svart kommer alltså stå på forward tees där det byggts. Röd tee kommer under säsongen spelas från utmätt avstånd enligt scorekort och slope. Blå kommer backas lite och spelas som ett något kortare gult tee. Gult kommer att backas till utmätt avstånd och spelas något längre än dagens gul. Vit är oförändrat. Vi uppmanar er att spela från det tee ni finner störst glädje i att spela ifrån!

Det kommer även ske några mindre korrigeringar i klipptågstider. Måndagar förblir oförändrat stängt från 00:00 till 12:00. Onsdagar och fredagars klipptåg kommer dock flyttas från 07:30-08:30 till 06:30-07:30. Vi tror att detta frigör fler mer ”attraktiva” tider för golfspel samt att det kommer underlätta arbetet för oss på banan.

Vi kommer köra biologiskt bekämpningsmedel på greener under året. Detta har redogjorts för i tidigare lägesrapporter. Målet är att minska antalet kemiska bekämpningar, för bättre arbetsmiljö och mer miljövänlig banskötsel.

Vi kommer också att göra försök med att köra tillväxtregulatorn Primo Maxx, som vi kört på greener under ett antal år, på fairway. Där hoppas vi se positiva effekter i färre klippningar i fall av sjukdomar med mera. Vi kommer också bli mer flexibla och inte lika låsta i att fairwayklippning ”måste” ske tre dagar i veckan. Den största fördelen hoppas vi dock se under helger, framförallt söndagar, där vi är övertygade om att kvalitén på fairway kommer bli klart bättre.

Om allt ovanstående faller väl ut får framtiden utvisa. Alla framsteg börjar med ett försök.