Till att börja med förstår vi att golfsuget där ute i stugorna är på topp just för tillfället. Vi har haft några fina dagar och även värme. Under vecka 15 skönk dock temperaturen under nätterna vilket till och med gjorde att vi fick ner nån centimeter tjäle i greenerna, densamma släppte dock under dagarna. Effekten på gräset är att det kan ta skada, framförallt har vi ingen tillväxt. Under senare delen av veckan klippte vi green 15 och 16 för första gången i år. Vi la även på årets första gödselgiva, något vi ser extremt god effekt av idag, måndag. Det har synnerligen grönskat under helgen och efter dagens klippning, då man klipper bort främst trötta och bruna toppar, så ser greenerna väldigt fina och inbjudande ut. Sorgebarnet är fortfarande 4:an, vi kommer jobbar hårt med den för att få igång den till speldugligt skick så snart som möjligt.

Så hur ser prognosen ut? Vädermässigt ser vecka 16 väldigt positiv ut och vi räknar med att banan kommer ta stora steg under veckan. Foregreens och fairways närmar sig en första klippning, vilket kommer göra att även dom grönskar. Vi är i slutskedet av städning av banan och vi har några ingrepp vi vill hinna med innan öppning, främst få bunkrar i bra skick.

Om vecka 17 fortsätter med liknande temperaturer som vecka 16 är vi hoppfulla om att kunna öppna då. I dagsläget lutar det åt 27:e april, må vädret vara med oss och att vi kan undvika maskinhaverier med mera.