Nu var det på tok för länge sen det kom en lägesrapport från banan. Vi ber om ursäkt för det och hoppas ni har överseende.

Vi kan se tillbaka på en bra säsong med tidig öppning på greener som övervintrat bra. Lite väl mycket nederbörd ur ett golfperspektiv men inget som påverkat den skötselmässiga biten direkt. Vi fick också se hösttecken rekordtidigt, något som dock bromsades upp av en väldigt fin augusti.
Vidare har säsongen präglats av en känsla att vi kunnat ägna oss åt skötsel av banan på ett annat sätt då vi inte genomförde så många renoveringsprojekt förra hösten. Vad gäller de projekt vi gjorde tycker vi att utfallet blivit bra, det gäller då forward tee på hål 15 som ännu inte öppnats. Det gäller ytan vänster om åttans green samt ner till och med nians tee. Sist men inte minst har området höger om 14:e green fått sig ett rejält lyft. Vi hade också stor omsättning på sommarpersonal vilket alltid tar lite extra tid från oss heltidsanställda. Senaste större ingreppet vi gjort är fairwaydress, i skrivande stund är vi väldigt nära slutet. Trots en del komplikationer på måndag morgon lyckades vi köra ikapp och ligger bra till. Vi vill rikta ett stort tack till er som kom ifatt oss och visade god hänsyn. Dressning och luftning med mera är som ni vet delar i en både kort- och långsiktig skötselplan som gör att ni och även kommande generationer kommer kunna njuta av en Kevingebana i god kondition.

Nyhetsbrev 03 680x210

Om vi sen blickar framåt kommer vi på måndag 12:e oktober rulla ut med Verti Drain, även kallat djupluftning. Detta ingrepp har stor inverkan på spelet men vi kommer som vanligt välta efteråt för att ge en så rättvis yta som möjligt.
Innan oktober är slut skulle vi även vilja få till en hålpipning med dress, om detta genomförs är väldigt väderberoende.
Vad gäller höstprojekt svävar vi i ovisshet då bygghandlingar för verkstadsombyggnad ligger hos kommunen. Innan vi vet mer om detta projekt kan vi inte säga mycket. Oavsett kommer små korrigeringar ske, mindre dräneringsarbeten samt vägrenoveringar. Om verkstadsombyggnad uteblir finns planer på att byta bevattningen på green elva med mera. Men som sagt, än så länge väldigt oklart och något vi får återkomma om.

Tack för ordet.
/Per med personal