Just nu pågår en del arbeten på banan. Både i regi av klubben men också externa entreprenörer. Man kan säga att det är tre större delar och nedan kommer vi redogöra för dessa.

Kabelschakt – Ellevio

Förläggningen av ett extra kabelförband är igång. Hittills flyter allt på och vi ligger enligt tidplan. Den innebär att kablarna ska läggas på plats från 10:e december. Vidare är förhoppningen att man skyddsfyllt över kablarna innan årsskiftet. Därefter hänger det mycket på vädret. Men finns möjlighet kommer fortsatt återfyllning att ske under vintern.

Kringområden verkstad

Det handlar om sandfickor för materialhantering, spolplatta och allmänt mer ordning och reda kring verkstan. Detta görs i egen regi och innefattar en del utmaningar. Vi har dock goda förhoppningar om att kunna gjuta det som gjutas bör innan årsskiftet.

Svamptryck

Utöver dessa två stora projekt har vi också en bana att invintra. Stora delar av oktober och första delen av november har varit minst sagt ogynnsamma. Kallare väder med frost följdes av riktigt varma dagar vilket ger goda förhållanden för svamp att frodas. Att november sen bjudit på runt 9 grader dygnet runt och extrem fuktighet gör inte saken bättre. Vi har dock kontroll på läget och än är det några fläckar på fairway vi precis behandlat som är frågetecken. Några få fläckar på greener finns men kommer inte påverka kommande säsong. Detsamma gäller tees. Så på det hela har vi hanterat, vad som sägs vara, ett av de värsta svamptrycken på över ett decennium på ett tillfredsställande sätt.

Nu följer veckor av svampkontroll, inhägning av greener, öppning av grindar, lövblåsning, daggborttagning och allt som hör hösten till innan det blir några dagar ledigt över jul och nyår.