Det är vårkänslor i luften!
Riktigt härligt tycker vi. Efter några veckor av tö är nu banan i det närmaste helt ren från snö och is.

För cirka tre veckor sen såg det ganska dystert ut på just den fronten. Stora mängder snö på ett tätt islager över mer eller mindre hela banan. Mitten av februari har bjudit på många plusgrader vilket medförde att vi agerade, bort med snö för att även få bort isen. Greenerna hade legat under is i cirka 3 veckor, green 4 och 17 nån vecka längre och detsamma gällde stora delar av green 10. De sistnämnda körde vi med stickluftare på för att få ner syre till ytan. Med facit på hand ser detta ut att ha varit rätt åtgärd. Att sedan skotta alla greener likaså. Statusen är att det finns liv överallt. Med några lågpunkter som tagit lite stryk. Men långt ifrån total ond bråd död. Det ser med andra ord lovande ut inför säsong.

Nu blickar vi framåt, planen för banan innan öppen är klar och vi har en del åtgärder vi vill hinna innan öppning för att minska störning samt kunna göra det mer effektivt, vertikalskärning av i princip hela banan, samla upp detta, klippa, gödsla och dressa. När? Omöjligt att säga idag då mars månad generellt är en vintermånad och april kan ju som ni vet bjuda på vilket väder som helst. Men förutsättningarna för att banan kommer vara i god kondition vid öppning är god. Vi hoppas på en varm vår!

I övrigt har vi en del projekt igång kring verkstaden, sandfickor, spolplatta och en regelrätt uppställningsplats för våra drivmedelscisterner. Allt för att möta krav från brand och miljö. Vi vill uppfylla dessa krav och helst ligga i framkant vad gäller detta, det tycker vi att vi som klubb ska ha som målsättning. I och med snösmältningen kan nu detta arbete också fortskrida.

Till sist, Ellevios kabelprojekt. Det kommer vara sår efter detta på banan under första delen av säsong. Övre puttinggreen har vi som målsättning att öppna till midsommar och generellt ligger dom bra till med arbetet. Vi hoppas att det fortsätter så.

Väl mött!