Vintern har varit minst sagt problematisk i mellansverige. Mycket väderomslag med varma dagar och kalla nätter. Därtill kom vintern tidigt och tjäle gick ner i marken redan under december månad, ovanligt sett till senaste 10 åren.

Frusen mark, mycket nederbörd som smälter på dagarna och fryser på nätterna innebär isbildning. Snön som smälter på dagarna hinner helt enkelt inte rinna undan i ytan.

Vi har dock med hårt arbete lyckats få rent i princip 100% av greenytan under onsdagen den 16:e februari. Först när växtligheten kommer igång kan vi se hur mycket skada vi tagit, prognosen för greenerna är dock överlag goda. Några greener fick aggressiva svampangrepp under hösten, det är främst green 3 och 5 som fått sig en törn.

Tees har klarat sig fint, fairways likaså, förutom delar av fairway 3, 10, 15 och framförallt 17. Den sistnämnda kommer med största sannolikhet, tyvärr, ha stora skadade partier till våren.

Vad gäller projektet har den tidiga och sen något knepiga vintern försenat oss i förhållande till vår initiala plan.

Till en början kommer hålen som restaurerades under juli 2021 att öppnas, alltså 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14 och 15. Vi kommer således starta säsongen med en 8-hålsslinga. Vår förhoppning är att kunna öppna 16 hyfsat tätt efter. Hål 16 har ett gynnsamt geografiskt läge, både vad gäller tillväxt (få torv att rota sig) och för att få till en behaglig 9-hålsslinga med naturligt avslutshål. Därefter planerar vi att få igång hål 9 (som också naturligt adderas till slingan öppen för spel).

Vidare är målet att öppna upp hål 3 för att kunna spela vidare till hål 8 och ansluta till redan öppnad slinga. Tätt följer hål 17 och 18.

Hål 4-7 är de med sämst förutsättningar att rota torv och få igång sådder. Därav sparas dessa till sist.

När i tid dessa öppningar sker är omöjligt att säga och hänger enbart på hur våren blir i tillväxtsynpunkt.

Bevattningsarbetet är det som främst halkat efter lite och i dagsläget är i princip stamledning, tee och greenbevattning klara. Fairwayinstallation tar tid och kommer att lämna vissa skador. Vi kommer att jobba stenhårt för att få ner allt i marken under tidig vår. Vi prioriterar installationen enligt samma princip som ovan.

Det har varit utmanande senaste 12 månader, vi tackar för er förståelse och hoppas att vi tillsammans lyfter blicken och ser till vilken fantastisk bana vi kommer ha när allt detta är klart. Alla dessa arbeten är något vi kommer ha stor glädje av för flera decennier framöver.

Det handlar till syvende och sist om tid. Vi jobbar för att återskapa en Kevingebana från en svunnen tid. För att kunna njuta av en bana en lång tid framöver. Det arbetet kräver dock just, tid.