Som ni säkert märkt har ett omslag i vädret nåt Stockholmsområdet. Det är alltid en knepig situation för greenkeepers. Ska vi göra nåt? Vad ska vi göra? Hinner det smälta undan eller måste vi hjälpa till? I det här fallet smälte allt undan utan vår hjälp vilket är bästa tänkbara scenario. Banan är så gott som helt ren från snö och greenerna har fått ta del av fukten vilket är bra. Det som döljts i snö ser också bra ut. Så vi är positiva i dagsläget.

I dagarna ska vi försöka få på växtskydd för att göra vårt yttersta för att få behålla den här positiva känslan.

Vi hoppas på en fortsatt gynnsam vinter så ses vi framåt våren!