Säsongen är igång och det är glädjande att se så många spelare ute på fältet. Vad som är klart mindre glädjande är antalet icke lagade nedslagsmärken som är på tok för många. Eftersom banan endast är öppen för medlemmar och dess gäster kan vi inte skylla på några andra än oss själva. Hjälp oss att få bukt med detta otyg. Vi kommer framöver också köra stickprov och dagliga kontroller på att detta sköts.

Återigen till något roligt, då handlar det om responsen från er golfare på banans kondition. Vintern har varit snäll och vi kan presentera en bana i god kondition, vilket vi förstått att ni också tycker är fallet. Glöm inte att delge även dessa positiva upplevelser. Oerhört motiverande!

I dagsläget är vi medvetna om den något undermåliga kvalitén på många av våra mattor ute på banan. Något vi har uppskrivet på to do list. Dagliga flaggplaceringskort är också på gång.

Nedre putten

Vi har även kommit igång med nedre puttinggreenen på allvar och den kommer bli ganska plan enligt mångas önskemål. Ur greenkeepers synvinkel kommer vi ge lite mera utrymme runt greenen för plats att vända med klippare med mera. Greenytan kommer landa på cirka 800 kvadratmeter vilket är i klass med 18:e green i yta. Kika gärna, botten som jobbas med nu är en snarlik kopia av hur översta skiktet kommer se ut. Har ni synpunkter, frågor eller tankar kring banan i allmänhet och nedre puttinggreenen i synnerhet är ni mer än välkomna att maila in dom till banan@stockholmsgolfklubb.se. Vi kan inte tillgodose allt, men om inte annat kan vi ge svar på frågor och funderingar i ett tidigt skede.

Laken

Laken är även den kraftigt på gång, den asfalterade gångvägen är klar och gummit som mattorna kommer ligga på är också nära. Vi har som målsättning att öppna upp ”på riktigt” på fredag.

Laken

Väl mött på banan!