Vi har att göra. Så kan vi sammanfatta denna uppdatering. Torven, både på green och runtom är lagd på nedre putten. Med det kommer vattning, vattning och så mer vattning. Rötterna har i skrivande stund börjat få fäste och prognosen ser bra ut. Vi kommer idag också att klippa den för första gången, 8mm är höjden och det är ett tag kvar innan den är puttbar, främst ur ett golfperspektiv. Torvade ytor bli ojämnare och behöver dressas för att det ska ge nåt annat än ett förstört puttstroke.

På banan flyter saker och ting på men vi ligger efter med översikten av mattor, dock kommer vi spela mest gräs framöver. Vi är medvetna om att trapporna på hål 12 och 14 är eftersatta och planen för detta är klar, tiden att utföra det saknas. Det är torrt och vi skulle, förlåt för att vi svär i kyrkan, se lite nederbörd. Generellt ligger vi hyfsat till och inom en snar framtid kommer en sänkning av klipphöjder på fairway, från 14 till 11 mm att ske och på greener, från 4 till 3,4 mm. Även detta gör man helst inte i värsta högsommarvärmen då det kan stressa fram sjukdomar.

Ett projekt vi håller på med är också våra vägar, detta arbete pågår hela tiden och görs när det är lite tid över. Just för tillfället har inte detta högsta prioritet.

Till sist står vi inför torvning på forward tees på hål två och sex. Något vi gärna skulle se göras denna vecka.

På återhörande!