Så kom då äntligen våren, och det med besked. Riktigt härliga dagar sedan påskhelgen och helt ok nattliga temperaturer. Som ni vet är öppning av samtliga 18 hål planerade till fredag 26:e april klockan 09:00.

Vinter

Men först en kort rapport från vintern. Det var en småknepig vinter rent vädermässigt, stora mängder snö, som i sig inte är något problem. Men under januari och februari hade vi en del tö följt av frysgrader. Således bildades is på egentligen hela banan. Räddningen kom i form av hårt arbete i form av skottning kombinerat med något otippade plusgrader i mitten av februari. Resultatet blev god överlevnad på greenerna förutom en liten fläck på 18 som ådragit sig en så kallad isbränna som uppstår när isen kväver gräset.

Vår

Starten på våren medförde några mindre svampangrepp på greener. Dessa är ännu obehandlade kemiskt, vi har för avsikt att få till en bra yta med hjälp av biologiska och mekaniska åtgärder istället. Detta kombinerat med den torra våren och att vi nu stärker upp gräset efter vintern tror vi räcker för att hålla tillbaka angreppet. Torr vår var det ja, det har knappast undgått någon att torkan slagit till med full kraft. Det kombinerat med lite bevattningsstrul vid uppstart av anläggningen medförde rejäla torkskador fläckvis på green 3, 8 och 9 samt hela green 16. Inför öppning har vi behandlat dessa som om de vore nysådda och vi ser för varje dag hur det återhämtar sig.

Andreas banchef Stockholms Golfklubb

Förväntningar

Vad kan ni då förvänta er för kvalité inför öppning och närmaste tiden efteråt? På grund av den torra våren och en vårsol som bränner lite extra behöver vi vattna en hel del. Således kommer greenerna vara lite mjukare än normalt. Detta medför naturligtvis att bollen tas emot annorlunda samt att en del fotspår kommer kunna styra lite framåt eftermiddagen.

Vi är parallellt med uppstart av banan i slutskedet av projektet kring verkstaden. Vi kommer inom kort kunna beställa hem sand för dressning. Just dressning är precis vad våra greener behöver, för jämnhet, hårdhet och ärlighet. Förhoppningsvis kan vi genomföra detta de närmaste veckorna. Vi har även gödslat på greenerna för att stärka upp gräsets motståndskraft mot alla typer av angrepp och för att få områden runt greenerna som haft dålig växtlighet att växa ihop ordentligt. Till en början bör ni alltså inte ha allt för höga förväntningar på snabba greener som håller linjen perfekt. Vi kommer så klart göra allt som står i vår makt för att få ordning på det så snart som möjligt.

Ellevio

Kabelprojektet över banan ligger bra till tidsmässigt. Vi har tagit emot massor framför tvåans tee för att göra slänten snyggare och förenkla skötseln av den. Fokus senaste veckan har legat på att få till möjlighet till spel på samtliga 18 hål och att spelet framöver inte ska störas av insatser kopplade till kabelprojektet. Hål 8 kommer tills vidare spelas som par 3, cirka 100 meter. När den nya torven lagts ut och fått rota sig lite kommer det bli spel från matta vid ordinarie tee tills den dag vi anser tee vara redo för öppning och spel från gräs. Vår förhoppning är att grästorv kommer anlända inom två veckor. Vi ber er att visa största möjliga hänsyn till dem som jobbar med kabelprojektet och önskar att ni har överseende med att det under våren kommer vara störningar för att få till påverkade ytor. Exakt i vilken utsträckning är idag omöjligt att säga.

Information kommer att finnas på hemsidan, första tee samt på Twitter. Bruna områden är tills vidare att betrakta som blåmarkerade, mark under arbete. På grund av att hål 8 spelas som par 3 är inga varv handicapgrundande.

Med det sagt, njut av att få spela mot 18 ordinarie greener i det fantastiska väder som utlovas framöver. Allt arbete som utförs just nu är för att vi längre fram ska kunna njuta av Kevinge i det skick vi är vana vid. Låt detta bli året vi alla lagar nedslagsmärken korrekt – tryck utifrån och in, inte lyfta upp – samt lägger tillbaka all torv – stampa till ordentligt!

Tack för ordet.
Andreas Wahlberg
Head Greenkeeper