I måndags hölls ett medlemsmöte där styrelsen bjöd in för att presentera och höra synpunkter från medlemmarna i god tid innan Årsmöte Höst, där beslut ska tas om verksamhet och budget för kommande år.

Tack alla som var med. Ca 45 personer på plats i salongen och ca 35 var med digitalt.

Det var ett uppskattat möte där alla fick chans att ställa frågor och kommentera det som presenterades. Bengt Sylvan var på plats som moderator och skapade en trevlig stämning.
För er som inte var med finns de presentationer som visades att titta på via länkarna nedan.

Ordförande Bengt Franzon inledde med att berätta om processen framöver där styrelsen ser fram emot att höra frågor och synpunkter i god tid innan Årsmöte Höst som genomförs den 21 november.
Sista dag för motioner är enligt stadgarna 15/10.
Bengt var även tydlig med att det förslag som presenterades var styrelsens förslag, medan anställd banchef respektive klubbchef ombads presentera förslaget.

Per Jacobson, Bankommitténs ordförande, berättade inledningsvis om BKs arbete och visade exempel på noteringar från de banvandringar som gjort under året.

Banchef Andreas Wahlberg och klubbchef Jonas Widegren presenterade därefter dels arbetet som gjorts under 2023 och förslaget inför 2024.

Inför 2023 godkände medlemmarna på Extra årsmöte att 800 tkr skulle tillskjutas från klubbens kapital för att påskynda återställandet. Det är nu genomfört, till en kostnad av 610 tkr.
Dessa medel har använts till extra personal samt extra material, främst för dressning av fairways.

Inför 2024 kan vi inte skjuta till mer av klubbens medel till driften, kapitalet behövs för kommande investeringar.

Det medför att den nivå banan kommit till i slutet av innevarande säsong inte kan uppnås utan ytterligare finansiering.

Inför 2023 gjordes ett arbete på att ta fram en Skötselplan med namnet ”Banskötsel och spelupplevelse av Kevingebanan”. Den är styrelsens fortsatta mål att införa den.

Receptet för att nå den kvalitet på golfbanan som styrelsen önskar består av tre delar. Personal, maskiner och material.

Jämfört med förslaget förra året är behovet av personal lika stort, behovet av maskiner mindre och behovet av material något mindre. På maskinfronten har ett par bra inbyten kunnat göras under 2023. Som redan löst en del av framtida utmaningar. Elklippare till greenerna är bland annat på ingång.

Viktigast är frågan om personal på banan där förslaget är 21 extra manmånader, t ex 3 pers 7 mån eller 7 pers x 3 mån. Under 2023 har extra personal kunnat anlitas genom det extra tillskottet från kassan. Den möjligheten finns inte för 2024.

Den extra kostnaden för personal (630 tkr), maskiner (100 tkr) samt material (400 tkr) behöver finansieras. Antingen genom fler greenfeegäster alternativt mer företagsspel. Efterfrågan finns på båda delar, men det skulle förstås drabba medlemmarnas tillgänglighet till banan. Med bibehållen tillgänglighet behöver därmed detta finansieras med högre årsavgifter.

Höjningen för att täcka delen som beskrivits här för skötsel av banan beräknas till 995 kr för fullvärdig medlem för 2024.

Detta är styrelsens förslag, som tagits fram för att möta medlemmarnas förväntan och uttryckta önskemål kring banans skick och kondition.

Inom kort kommer även en inbjudan till Medlemsmöte om klubben, med medlemsundersökningen Players 1st i fokus.

Medlemsmöte Banan
Medlemsmöte Hålens namn
Medlemsmöte Renovation of the Year
Skötselplan Kevinge inför 2024