En ära att få vara första klubben som ”No Laying Up” besöker utanför engelskspråkiga länders fantastiska golfbanor.
46 minuter att se Stockholm och Kevinge ur besökares synvinkel.
Vid besöket i banan hade såren av restaureringen inte läkt, men de vakna besökarna ser förbi det… SE FILMEN.

Behind the scenes