På torsdag 21/11 öppnar vi grindarna till banan, enligt vår överenskommelse med kommunen.
Alla är välkommen med eller utan hund eller pulka. Vi har hägnat in alla greener så att ingen ska kunna gå där.

Golfspel på provisoriska greener är tillåtet – men det är extremt viktigt att allmänheten har företräde. Det är bara tillåtet att slå slag när ingen är i riskzonen. Det är förstås ditt ansvar som spelare.
Vinterslingan som erbjuds är 9 hål, med provisoriska greener på hål 1,2, 3 (ett korthål från röd tee), 10, 11, 12, 13, 15 och 18.
Nu hoppas vi på en bra övervintring för banan så vi får spela på en fin bana så snart det är möjligt i vår.