På lördag 11/4 öppnar vi banan med ordinarie sommargreener på samtliga 18 hål! Detta är helt klart en av de tidigaste öppningarna någonsin.

Öppettider:
Restaurangen håller öppet 09:00-15:00 lördag och söndag.
Shopen håller öppet 09:00-16:00 lördag och söndag.
Kansli och reception är stängt och bollränna gäller med första start 09:00 endast från hål ett lördag och söndag.

Priser:
Gäst till medlem 350:-
Gäst till medlem junior 150:-
Betalning sker i betalningsterminalen utanför receptionen.

Viktig information från banan:
Mycket fokus kommer att ligga kring banvård och att banpersonalen ska kunna färdigställa de arbeten som är påbörjade och även fortsätta den långsiktiga skötselplanen som råder på Kevingebanan.
Detta innebär att tills vidare gäller endast start från hål ett. Detta för att Per och hans gäng lättare ska kunna planera dagen och även hinna undan med diverse skötselåtgärder. Vad gäller de större arbeten vi påbörjat är det från vår sida hål nio och 14 som ännu inte är återställda. Även hål sju påverkar spelet i viss mån då Svenska Kraftnät håller på att avsluta sitt arbete där. För att skydda banan gäller ett scorekorts lägesförbättring över hela spelfältet samt spel från matta på korthål. Vi håller även på att lägga en sanddress för att skydda de nya plantor som är på väg upp. Vi vill även ta tillfället i akt och meddela att vi har stor omsättning på sommarpersonal i år vilket gör att vi har en hel del nya ansikten. Visa hänsyn och förståelse för detta tack!