Vår Head Greenkeeper Per Gräns har efter närmare 35 års tjänstgöring på Stockholms Golfklubb bestämt sig för att gå vidare i livet. Han lämnar sin tjänst i början av maj för att bland annat hjälpa sin far med driften av fädernesgården i Skålhamra. Glädjande nog kommer Per att fortsatt finnas till hands för oss på timbasis när så behövs. Han har dessutom lovat att ta upp sin egen eftersatta golf igen så bli inte förvånande om ni ser honom på banan framöver.
Som en naturlig lösning för att bibehålla kontinuitet och kompetens har Andreas Wahlberg från och med 1 maj utsetts till ny Head Greenkeeper. Andreas har under de senaste åren varit Pers närmaste man så Stockholms Golfklubbs medlemmar kan känna sig trygga med att banan fortsatt får den omvårdnad och utveckling vi medlemmar genom åren varit så bortskämda med.
Personligen har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med Per under åtta år, många bra samtal om banan och dess utveckling men även om klubben och livet i stort. Jag kommer givetvis sakna honom som den nära arbetskamrat han varit. Dock har jag stor förståelse för hans beslut och jag är säker på att ni medlemmar liksom jag själv önskar honom allt det bästa framöver.

Bert Johansson
Klubbchef

chief